24 listopada 2020 roku – zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia, nastąpiła zmiana systemu raportowania danych. Aktualne informacje o statystykach dotyczących COVID-19 ukazują się w nowej formie na stronie gov.pl. w formie mapki z podziałem na województwa i powiaty. Mapka przedstawia dane dotyczące liczby przypadków na 10 tys. mieszkańców. Po kliknięciu w dane województwo otrzymujemy dostęp do danych na temat dziennych zakażeń, dziennych zgonów z podziałem na zgony z powodu COVID-19 oraz współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Istnieje możliwość pobrania pliku z danymi.   Metodologia Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu […]

Przedsiębiorcy! Zachęcamy do zapoznania się z AKTUALIZOWANĄ listą najbliższych bezpłatnych webinarów współorganizowanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

GCZK RAWICZ informuje – IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE od 17:30 22 stycznia do 09:00 23 stycznia 2023 Temp. min. ok. -1 st., przy gruncie do -2 st., ślisko.

Prezentujemy zbiór propozycji na zbliżające się ferie zimowe. Niektóre z zajęć wymagają zapisów. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ofertę przygotowali pracownicy Domu Kultury w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawickiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

GCZK Rawicz informuje: MGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG: 21 STYCZNIA 2023, od godz. 7:00 do godz. 21:00 Przyrost pokrywy śniegu 10-15 cm, zawieje

Urząd Miejski Gminy Rawicz informuje, że poszukuje osoby do pracy związanej z kontrolowaniem strefy płatnego parkowania w Rawiczu. 1. Praca na umowę zlecenie 2. Zakres: kontrola uiszczania opłat za parkowanie z zastosowaniem aplikacji telefonicznej. 3. Wymagania: – sprawna obsługa telefonu typu smartphone, – dobra organizacja pracy, – dyspozycyjność. 4. Praca będzie wykonywana 4 godziny dziennie w każdy dzień funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Zainteresowane osoby mogą składać oferty (podanie + CV) do dnia 25 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz w Biurze Obsługi Klienta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz informuje, że 25 stycznia br. o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej UMGR odbędzie się LIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Zachęcamy do śledzenia sesji online na kanale Youtube. Porządek obrad: I     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II    Odczytanie porządku obrad. III   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. IV   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym. V    Podjęcie uchwał w sprawach: 1. przyjęcia Programu „Majster dla seniora” na rok 2023, 2. zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub  żywności […]

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT  KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU zaprasza na warsztaty pn.: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska – 25 stycznia 2023 r. sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – 26 stycznia 2023 r. Warsztaty odbędą się w godzinach od 9.00 do 12.00, w formie on-line poprzez platformę zoom. Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat […]

wysyłaMY energię Drodzy mieszkańcy! Burmistrz Grzegorz Kubik, pozostając w stałym kontakcie z władzami Żytomierza, uzyskał informacje o bieżących potrzebach miasta, z którym współpracujemy. Mieszkańcy Żytomierza funkcjonują przez wiele dni w warunkach wojennych bez dostępu do prądu. Być może to właśnie my pomożemy pozostać komuś w kontakcie z rodziną, dostarczając urządzenia do ładowania telefonów komórkowych. Informujemy zatem o aktualnej zbiórce POWERBANKÓW – przenośnych urządzeń do ładowania telefonów, które zostaną wysłane do Żytomierza. Dary można zostawiać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz / Biuro Obsługi Klienta (ul. Marsz. Piłsudskiego 21) lub w Muzeum Ziemi Rawickiej (ratusz). ZBIERAMY:– urządzenia nowe lub sprawne używane z […]

Centrum Usług Społecznych serdecznie zaprasza liderów lokalnych z gminy Rawicz na spotkanie integracyjne. Spotkanie dedykowane jest lokalnym liderom, Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich, Rad Osiedli, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, fundacji i stowarzyszeń. Spotkanie ma na celu wzajemne inspirowanie, podzielenie się pomysłami na aktywności i ich realizację, wyszukiwanie i odkrywanie w sobie potencjału lidera. Spotkanie odbędzie się 21 stycznia o godz. 11:00 w Kuźni Wiedzy, ul. Grota Roweckiego 9 Rawicz. Swoją obecność można zgłosić pod numerem telefonu 500 774841.  

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Kto może zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia. Termin naboru: 2 stycznia-28 lutego 2023 roku. Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy dla kandydata na Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (załącznik nr 2 do Statutu); rekomendacja samorządu […]