24 listopada 2020 roku – zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia, nastąpiła zmiana systemu raportowania danych. Aktualne informacje o statystykach dotyczących COVID-19 ukazują się w nowej formie na stronie gov.pl. w formie mapki z podziałem na województwa i powiaty. Mapka przedstawia dane dotyczące liczby przypadków na 10 tys. mieszkańców. Po kliknięciu w dane województwo otrzymujemy dostęp do danych na temat dziennych zakażeń, dziennych zgonów z podziałem na zgony z powodu COVID-19 oraz współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Istnieje możliwość pobrania pliku z danymi.   Metodologia Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu […]

Data:

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Lawendowa” z siedzibą przy ul. Rynek 36 w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 3-9 października 2022 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Dziś (środa) o godz. 12:00 odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Link do sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA/videos

Niewiele ankiet wpłynęło na skrzynkę mailową do naszego Biura. Za te złożone dziękujemy. Pomogą lepiej przygotować budżet pod konkretne zadania. Dla tych, którzy przegapili harmonogram prowadzenia konsultacji wydłużamy termin do 10 października. Ankietę można wypełnić elektronicznie i wysłać na adres promocja@rawicz.eu lub mturski@rawicz.eu. Poniżej zamieszczamy priorytetowe zadania publiczne wpisane do Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok z uzupełnieniem o przesłane ankiety. Niedługo pojawią się wytyczne Burmistrza Gminy Rawicz dotyczące wysokości środków planowanych w projekcie budżetu na kolejny rok, w tym na realizację konsultowanego Programu. Bezpośrednio po ukazaniu się wytycznych organizowane będą spotkania branżowe. Rozdział 6. Priorytetowe […]

Komunikat o zamknięciu przejazdów kolejowych w dniu 18 i 19 kwietnia

W dniu dzisiejszym zakończą się roboty na ul. Sienkiewicza polegające na przebudowie przejazdu kolejowego ściśle powiązanego z budową ścieżki pieszo – rowerowej, a rozpocznie się kolejny etap przebudowy skrzyżowania ul. Wały Powstańców Wlkp. – Targowej na skrzyżowanie typu rondo (przy Bricomarche). Wykonawca robót firma NODO Sp. z o. o. informuje, iż od jutra tj. 28.09.2022 r. nastąpi całkowite zamknięcie skrzyżowania ul. Wały Powstańców Wielkopolskich – Targowej w Rawiczu (przy markecie Bricomarche). Objazd będzie się odbywał ul. Sienkiewicza oraz zewnętrzną stroną Plant. Trasa objazdu.

Przedsiębiorcy! Zachęcamy do zapoznania się z AKTUALIZOWANĄ listą najbliższych bezpłatnych webinarów współorganizowanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

Gmina Rawicz w dniu 12 lipca 2022r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie zadania pn. „Wielkopolska Jadłodzielnia w Rawiczu”. Zadanie polega na zakupie i dostawie kontenera z przeszkloną witryną chłodniczą i metalowym regałem, który zostanie ustawiony i zamontowany przy zmodernizowanym budynku Centrum Usług Społecznych w Rawiczu przy ul. Buszy 5. Dostawcą kontenera jest firma FERWOR z Warszawy. Obiekt będzie służył mieszkańcom, którzy chcą się podzielić żywnością o krótkim terminie przydatności do spożycia. Koszt dostawy Jadłodzielni wyniesie 33.500,00 zł, a w tym dofinansowanie 25.000,00 zł. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat […]

Uprzejmie informuję, że  LIII  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się   28 września 2022 r. o godz. 12.00 – w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, Piłsudskiego 21 w Rawiczu. Porządek obrad: I     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II    Odczytanie porządku obrad. III   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. IV   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym. V     Informacja na temat funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w  Rawiczu. VI   Podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rawicz na lata 2022-2025, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Kadecką i ul. Marsz. J. […]

Minister Klimatu i Środowiska wydał cztery rozporządzenia dotyczące wypłaty dodatków i rekompensat z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, w tym peletu drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, gazu LPG, lub oleju. Dwa z nich dotyczą wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych wykorzystujących niektóre źródła ciepła, dwa pozostałe dotyczą wypłaty rekompensat za stosowanie lub korzystanie ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Dodatek dla gospodarstw domowych Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy […]

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Grodzka” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7 w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 26 września do 2 października 2022 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że przeprowadzone badania kontrolne wykazały, że jakość wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie mętności, manganu i żelaza oraz pod względem bakteriologicznym. W związku z powyższym mieszkańcy miejscowości: Zielona Wieś, Wydawy, Łąkta, Czarny Las (nr 1-10B) od dnia 09.09.2022 r. będą zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego Słupia Kapitulna. komunikat 3 z dnia 09.09.2022 r.-2