Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

Koło dziennikarskie przy gimnazjum

          W naszej szkole niemal od początku jej istnienia funkcjonuje i prężnie działa koło dziennikarskie, z bogatą tradycją i sukcesami. Kilkakrotnie czasopismo szkolne „Zaplecze” znajdowało się wśród laureatów Powiatowego Konkursu Gazetek Szkolnych, a także zdobyło „Pałuckie Pióro” - było wśród pięciu najlepszych w Polsce czasopism szkolnych.

Kołem opiekują się nauczycielki:

Renata Iżykowska – nauczyciel języka polskiego

Magdalena Stańko – nauczyciel matematyki i informatyki

Kinga Wolna – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Skład zespołu redakcyjnego: 

 

W gazetce znajduje się kilka stałych działów, jak na przykład wieści z życia szkoły, informacje z miasta i okolicy, rozrywka, muzyka, film i książka. Poza tym zamieszczamy często artykuły o ciekawe tematyce, zgodnej z zainteresowaniami młodzieży,

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę z Junior Media, czyli projektem dzienników regionalnych dla uczniów. Nasza gazetka wydawana jest na portalu www.juniormedia.pl i bierze udział w konkursie „Junior w druku”.

Koło dziennikarskie  na facebooku: https://www.facebook.com/zapleczesierakowo

Pierwszy numer czasopisma zamieszczony na portalu znajduje się pod adresem:

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze

Drugi numer czasopisma zaplecze znajduje się pod adresem:

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-2

 Trzeci numer czasopisma zaplecze znajduje się pod adresem:

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-3

 Czwarty numer czasopisma zaplecze znajduje się pod adresem:

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-4

 Piąty numer czasopisma zaplecze znajduje się pod adresem:

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-5

 Numer specjalny gazetki "Zaplecze" poświęcony projektowi "Młodzi Przedsiębiorczy" (CEO i NBP):

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-6

 Szósty numer czasopisma zaplecze znajduje się pod adresem:

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-7

 Siódmy numer czasopisma zaplecze znajduje się pod adresem:

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-8

 Numer specjalny gazetki "Zaplecze" poświęcony konkursom majowym związanym z przedsiębiorczością znajduje się pod adresem:

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-9

 Pierwszy w tym roku szkolnym numer gazetki "Zaplecze" pod linkiem

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-11

Konkursy z przedsiębiorczości

Numer specjalny gazetki "Zaplecze" poświęcony wizycie w firmie FERROPOL i ścieżkom kariery znajduje się pod adresem: 

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-13

Kolejny świąteczny numer gazetki "Zaplecze" znajduje się pod adresem: 

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-14#

Numer specjalny gazetki 03/16 znajduje się pod adresem:

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-15

Kolejny 16 numer gazetki "Zaplecze" znajduje się pod adresem: 

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-16

Kolejny 17 numer gazetki "Zaplecze" znajduje się pod adresem: 

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/zaplecze-17

Najnowszy, 18. numer "Zaplecza" można znaleźć TUTAJ.

Koło teatralne

   Koło teatralne „Wstecz” działające przy Gimnazjum w Sierakowie istnieje od 2000 roku. Na jego zajęciach spotyka się młodzież interesująca się teatrem, sztuką aktorską, kulturą żywego slowa.
Program koła zakłada realizację następujących celów: rozwijanie postawy twórczej uczniów, kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyzwalanie ekspresji oraz wzbogacanie wyobraźni artystycznej.
W ramach zajęć uczniowie przygotowują spektakle teatralne prezentowane następnie przed publicznością, uświetniają szkolne uroczystości.
   Tradycją koła „Wstecz” stały się przedstawienia adresowane dla najmłodszych widzów – gimnazjaliści corocznie prezentująj e w rawickich przedszkolach.
Od dwóch lat ważnym aspektem działalności grupy jest przygotowywanie inscenizacji dzieł nlaeżących do kanonu sztuki teatralnej. Przed dwoma laty był to spektakl oparty na fragmentach utworów Aleksandra Fredry, natomiast
w kolejnym roku szkolnym komedia „Po burzy” Alfonsa Abrahamowicza.
Mierząc się z tekstami znanych dramaturgów uczniowie wykazali się niebywalą pomysłowością, zdolnością wyrażania uczuć i refleksji oraz wysokim poziomem umiejętności pracy w grupie.
Zadowolenie z atmosfery pracy oraz jej efektów sprawiło, że w tym roku uczniowie podjęli się niezwykłego wyzwania – podjęli próby przedsawienia, w którym wystąpią zarówno obecni uczniowie I – III, jak i absolwenci szkoły.

 

Opiekunami  koła  są  nauczyciele:

Kinga Helińska-Szpajda

Hanna Gowarzewska

Szkolny Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski „PSYLON”

          Szkolny Klub Europejski przy Gimnazjum w Sierakowie rozpoczął działalność wraz przeniesieniem placówki do nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku przy ulicy Przyjemskiego 35 w 2001 roku. W pierwszym okresie działalności SKE był prowadzony przez nauczycieli historii: Lidię Marcinkowską i Rafała Dziewięckiego.

Pierwszy okres funkcjonowania klubu zbiegł się z czasem państwowych przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stąd jednym z najistotniejszych w ówczesnym czasie zadań klubu było uświadamianie gimnazjalnej młodzieży korzyści, jakie mogą wynikać z akcesji do unijnych struktur. Urządzaliśmy spotkania informacyjne, rozpoczęliśmy również współpracę z innymi klubami z Powiatu Rawickiego, która polegała na organizowaniu różnego typu wydarzeń integrujących nasze klubu.

Nadrzędnym jednak celem było nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach programów propagowanych przez Komisję Europejską (Socrates Comenius). Sukces w tym względzie udało się osiągnąć w 2003 roku nawiązując kontakt ze szkołą z holenderskiej miejscowości Venray – Raayland Colege. Program ten nosił nazwę „Historia nauczycielką życia”. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież obu krajów uczyła się wzajemnej historii dotyczącej zwłaszcza drugiej wojny światowej, poznawała miejsca martyrologii społeczeństwa, ale także narodową kulturę i obyczaje. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele z naszych szkół mogli spotykać się dwa razy do roku na wymianach międzynarodowych. Następnie w 2005 roku zakwalifikowaliśmy się do trzyletniego programuSocrates Comenius pn.: „ENCOHAN – energia w rekach konsumentów”, który poświęcony był zagadnieniom energii odnawialnej w dobie postępującego kryzysu ekologicznego. Kolejnym (tym razem dwuletnim) projektem unijnym, w którym uczestniczyło od 2009 roku Gimnazjum w Sierakowie był „HES – O – HEC. Zdrowy Europejczyk”. Przedsięwzięcie tym razem poświęcone było zagadnieniom z zakresu edukacji prozdrowotnej, jak: zdrowe odżywianie, pierwsza pomoc czy profilaktyka uzależnień.

Uczniowie, poza wymianami, uczestniczyli w tematycznych konkursach międzynarodowych, przygotowywali projekty edukacyjno – społeczne, prezentacje multimedialne oraz inne materiały poglądowe. Podróżowaliśmy po różnych krajach Europy, co skutkowało dla uczniów oraz kadry nauczycielskiej możliwością poznania, w jaki sposób funkcjonują inne systemy edukacyjne, jak wygląda codzienna organizacja pracy szkół, ich związki ze środowiskiem lokalnym oraz konkretne lekcje.

Mając na względzie dotychczasową wielopłaszczyznową aktywność klubu – w 2011 roku ogłoszony został konkurs na jego nazwę; po jego rozstrzygnięciu Szkolny Klub Europejski przyjął oficjalną nazwę €PSYLON.

Do dzisiaj działa on niezwykle prężnie organizując różnego typu przedsięwzięcia edukacyjne i wydarzenia gimnazjalne. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż organizowany przez klub Powiatowy Konkurs „Halo Europa, to My” obchodził niedawno jubileusz dziesięciolecia! Obecnie SKE €PSYLON jest prowadzony przez nauczycieli historii: Rafała Dziewięckiego i Macieja Łukowiaka.

   W roku szkolnym 2014/2015 Szkolny klub Europejski „Epsylon” brał udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych zarówno przez klub jak i przy współpracy z innymi organizacjami.

W pierwszym półroczu roku szkolnego młodzież działająca w „Epsylonie” wzięła udział w programie „Młody obywatel” . W ramach tego projektu uczniowie musieli stworzyć grę miejską dotyczącą historycznych miejsc Rawicza. Na początku stworzyli projekt miejsc, które trzeba by uwzględnić w tym projekcie. Ustaliliśmy osiem kluczowych punktów związanych z historią Rawicza. Podzieliliśmy młodzież na osiem zespołów. Każdy z nich miał za zadanie poznać dokładna historię tego miejsca aby później przedstawić ją na forum klubu. Najważniejszym elementem projektu było ułożenie gry miejskiej z tych punktów. Jako podsumowanie projektu przeprowadziliśmy grę miejską wśród przedstawicieli uczniów wszystkich klas naszego gimnazjum. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie dowiadywali się ciekawych informacji na poszczególnych punktach o zabytkach Rawicza. Po zakończeniu rajdu uczniowie odpowiadali na pytania testu przygotowanego w oparciu o pracę poszczególnych grup.

Wyłoniliśmy zwycięzców projektu i rozdaliśmy nagrody.

W pozostałej części zajęć omawialiśmy założone w programie zagadnienia.

W drugiej części półrocza kontynuowaliśmy omawianie zagadnień dotyczących Unii Europejskiej oraz zajęliśmy się przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu : „ Halo Europa to My!”. Konkurs został zorganizowany w podobnej formule jak w poprzednich latach czyli z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie jak zwykle była duża rywalizacja, walka o miejsca była zacięta. W czasie kiedy nauczyciel poprawiali prace to uczniowie szkolnego klubu przeprowadzili zajęcia warsztatowe dotyczące historii poszczególnych krajów UE. Następnie wyłoniliśmy zwycięzców i rozdaliśmy nagrody oraz zaprosiliśmy wszystkich uczestników na następny rok. Na ostatnich zajęciach podsumowaliśmy kolejny rok działań Szkolnego Klubu Europejskiego i podziękowaliśmy młodzieży za współpracę.

W drugiej części roku szkolnego 2014/2015 Szkolny Klub Europejski „Epsylon” zajął się organizacją Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie „Halo Europa to My!”

Konkurs ten odbywa się u nas już od 14 lat. Co roku do naszego gimnazjum przychodzi około czterdziestu osób. Konkurs ten jest przeznaczony zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjów. Rywalizacja jest zawsze na wysokim poziomie. W czasie konkursu przeprowadzamy też warsztaty mające na celu poznanie krajów Unii Europejskiej ich kultury, historii, obyczajów. Uczniowie dowiadują się tego w ramach różnego typu zabaw.

Dzięki konkursowi młodzież dowiaduje się wielu ciekawych informacji o tym ja funkcjonuje Unia Europejska. Poruszamy też problemy współczesne jakie dotykają tą instytucję oraz poszczególne kraje.  

 

Koło filmowe

   W listopadzie 2006 roku utworzyliśmy Szkolne Koło Filmowe, nazwane później przez jego uczestników Kinostrefą. Program Kinostrefy zakłada edukację filmową dla uczniów szczególnie zainteresowanych filmem. Tematyka naszych spotkań koncentruje się wokół historii filmu, gatunków filmowych, środków artystycznych i technicznych jakim posługują się twórcy. Wokół tego skupiają się nasze dyskusje po obejrzeniu filmu. Ich celem jest też spowodowanie bardziej świadomego odbioru wytworów kultury. 

   Filmy oglądamy przy wykorzystaniu laptopa i rzutnika w bibliotece (rzadziej w kinie). Staramy się, aby repertuar był bardzo różny, aby uczniowie mogli poznać wszystkie gatunki filmowe, filmy wybitne oraz mniej ambitne nastawione na komercję. Miejscem cotygodniowych spotkań jest biblioteka, która sąsiaduje z kinem. Przed wejściem, w korytarzu utworzyliśmy Galerię Plakatu Filmowego. Częścią zbiorów biblioteki jest bogata filmoteka, w skład której wchodzi 150 filmów (w tym 55 w ramach Filmoteki Szkolnej – programu edukacji filmowej dla szkół ponadpodstawowych realizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej). Gromadzimy również księgozbiór z tej dziedziny.

Uwaga! Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w zajęciach naszego kółka. Jeśli masz czas, z którym nie wiesz co zrobić, a lubisz oglądać filmy, to odpowiednie miejsce dla ciebie. Czekamy i zapraszamy! Spotykamy się w każdy piątek, po 7 lekcji w bibliotece.

Zajęcia koła filmowego "Kinostrefa" odbywają się w piątki w godzinach 14.15-15.45 

 

Opiekunami  koła  są  nauczycielki:  Maria Rajewska oraz Sylwia Henkulak-Matysiak.

Radiowęzeł Szkolny

Osoby, które prowadzą radiowęzeł:

  • Aleksandra Wielebska II B

  • Liwia Jankowiak II G

  • Adam Domachowski II B

  • Aleksander Kubacki II F

Wejdź na facebooka i bądź na bieżąco!!!

https://www.facebook.com/RadiowezelSierakowo

Zapraszamy również na stronę naszego radiowęzła!

http://radiowezelsierakowo.wix.com/home