Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

ABSOLWENT ROKU 2013 WYBRANY!

   Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie po raz pierwszy w swojej dotychczasowej historii przeprowadziło konkurs na ABSOLWENTA ROKU. Celem konkursu, który na stałe wpisany już zostanie do istotnych wydarzeń edukacyjnych szkoły, jest: propagowanie wartości zawartych w misji gimnazjum – „Wolność i odpowiedzialność poprzez prawdę, dobro i wiedzę”, mobilizowanie uczniów do szerokiej aktywności społecznej, wyłonienie oraz uhonorowanie ucznia, którego postawa społeczna i osiągnięcia są zbieżne z wizerunkiem absolwenta szkoły zawartym w planie rozwoju gimnazjum.   


    Proces wyboru Absolwenta Roku był trzy etapowy: wpierw każda z klas trzecich wskazywała maksymalnie po dwóch kandydatów do tytułu; następnie głosowania dokonywali uczniowie klas trzecich oraz nauczyciele gimnazjum. Ostatecznego wyboru spośród trzech kandydatów, którzy osiągnęli najwyższą ilość głosów dokonała Kapituła Konkursu, w skład której weszli: dyrektor szkoły wraz z zastępcami, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

  Rozstrzygnięcie tego istotnego dla placówki konkursu odbyło się w trakcie uroczystości pożegnania abiturientów sierakowskiego gimnazjum w dniu 28 czerwca br. Dyrektor szkoły – Piotr Mosiek, w obecności zaproszonych gości, m. in.: ks. Kanonika Józefa Podemskiego, prof. Wojciecha Okrasińskiego z Politechniki Wrocławskiej, Piotra Domanieckiego – Zastępcy Burmistrza Gminy Rawicz oraz Agnieszki Dworeckiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, zebranych uczniów oraz ich rodziców i pracowników placówki, wręczył okolicznościowy adres wraz z nagrodą JOANNIE BASIE – uczennicy klasy III G. Joasia efektywnie pełniła przez ostatnie trzy lata funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, była znakomitą uczennicą o wzorowej postawie społecznej, inicjatorką i koordynatorką różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych. Należała ponadto do Koła Teatralnego „Wstecz”, odnosząc bardzo liczne sukcesy w konkursach recytatorskich na rozmaitych szczeblach rywalizacji. 

   Nadanie uczennicy tytułu ABSOLWENTA ROKU 2013 jest uhonorowaniem jej trzyletniej działalności, stanowiąc jednocześnie wzór i wyznacznik dla uczniów kolejnych roczników zaangażowanych w życie szkoły i lokalnej społeczności. Konkurs jest również ważnym edukacyjnym narzędziem w propagowaniu wartości składających się na wizerunek mądrego, wrażliwego i spolegliwego człowieka. A przecież o dobro w edukacji zabiegać należy najmocniej… 

 

Piotr Mosiek

Dyrektor Gimnazjum w Sierakowie