Koło PCK

  • Drukuj

Polski Czerwony Krzyż (P.C.K.)

    Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. W przyszłym roku obchodzi 90-lecie działalności na rzecz najbardziej potrzebujących.

 

W Gimnazjum koło PCK prowadzą:
 Violetta Stawecka-Lisiecka 
 Magdalena Giera-Golembka