Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

Szkoła Promująca Zdrowie

RAPORT ZA OKRES OD 1 września 2015r. DO 31 SIERPNIA 2016r.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

 

 

 

Pełna nazwa szkoły/placówki

 

 

 

 

 

Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport

-------------------------------------------------

Szkoła jest w okresie:

(właściwe podkreślić)

 • przygotowawczym,

 • posiada certyfikat wojewódzki,

 • posiada certyfikat krajowy.

Adres

63-900 Rawicz, ul. Przyjemskiego 35

 

Gmina

Rawicz

Powiat

rawicki

Telefon

655465480

Adres mailowy szkoły

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres mailowy koordynatora

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strona www

www. gimnazjum.rawicz.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Piotr Mosiek

Imię i nazwisko koordynatora

Joanna Szynalska

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

Monika Ogrodowicz, Sylwia Kwaśna – Żyto, Violetta Stawecka – Lisiecka, Hanna Janura, Justyna Gościniak – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Przewodnicząca SU – Oliwia Maciejak

Data podjęcia uchwały

o przystąpieniu do projektu

 

10.10.2007

 

 1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

 1. Narzędzia użyte do diagnozy:

Obserwacja bezpośrednia, analiza dokumentacji wychowawców, rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym

 

 1. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy:

  Alkohol, narkotyki, dopalacze – młodzież sięga po nie co raz częściej. Chcieliśmy zdiagnozować naszą społeczność uczniowską pod tym kątem, poznać poziom ich wiedzy, wyłonić ewentualne zagrożenia i podnieść poziom świadomości młodzieży co do środków psychoaktywnych, wskazując jednocześnie aktywność fizyczną jako alternatywę dla uzależnień.

 2. Wybrany problem priorytetowy

Profilaktyka uzaleznień wśród młodzieży i promowanie aktywności fizycznej – "Nie dla uzależnień, tak dla aktywności fizycznej"

 

 

 1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia – załączyć do raportu.

 

Załącznik nr 1

 

 

 1. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

*na początku roku szkolnego dyrektor szkoły wraz z koordynatorem zaproponowali włączenie tematyki związanej z problemem uzależnień wśród młodzieży do planów wychowawczych

 

*wychowawcy w ciągu roku szkolnego przeprowadzali w swoich klasach zajęcia uwzględniające wspomniane zagadnienia

 

*przeprowadzono ankietę dotyczącą kontaktów młodzieży ze środkami psychoaktywnymi i dokonano analizy jej wyników ( dodatkową ankietę dotyczącą wyłącznie dopalaczy przeprowadziły panie psycholog i pedagog szkolny, a jej wyniki zostały zaprezentowane na warsztatach szkonych)

 

*w holu szkoły eksponowane były gazetki informacyjne przygotowywane przez członków zespołu SzPZ na temat: rodzajów środków psychoaktywnych, ich wpływu na organizm człowieka, mechanizmów uzależnienia, miejsc gdzie mozna szukać pomocy w przypadku problemów z narkotykami i dopalaczami

 

* w czerwcu we wszystkich klasach zostały przeprowadzone przez wychowawców zajęcia warsztatowe „Stop dopalaczom" (w oparciu materiały przygotowane przez psychologa i pedagoga szkolnego, z wykorzystaniem efektów pracy grupy uczniów realizujących projekt dotyczacy dopalaczy)

 

* szkolny koordynator SzPZ uczestniczył w warsztatach profilaktyczno – metodycznych "Narkotyki i dopalacze. Kluczowe zagrożenia – rozpoznawanie zachowań ponarkotykowych i dopalaczowych. Podstawy pomocy przedmedycznej"

 

*uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z panem Arturem Amendą, prezesem stowarzyszenia "Arka Noego", zorganizowanym przez szkolego psychologa i pedagoga

 

* rodzice wzięli udział w spotkaniu, na którym psycholog szkolny przedstawił materiał "Legalne narkotyki" oraz w spotkaniu z przedstawicielem UAM panem dr M. Radołą nt zagrożeń dla dzieci i młodzieży w sieci

 

*szkoła była współorganizatorem debaty społecznej "Dopalacze niszczą życie" , w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, drektorzy szkół, pedagodzy i uczniowie

 

* w ramach promowania aktywności fizycznej SU wprowadził tzw. taneczne piątki ( raz w miesiącu uczniowie tańczą w holu szkoły w czasie dużej przerwy), uczniowie wzięli udział w zorganizowanym we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego pieszym rajdzie Szlakiem Rawickich Cmentarzy oraz licznie uczestniczyli w imprezach sportowych wynikających ze szkolnego harmonogramu

 

 1. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

 1. Sposób monitorowania podjętych działań:

*Obserwacja zaangażowania uczniów w trakcie prowadzonych zajęć

*Monitoring przygotowanych gazetek

*Analiza wykonanych przez uczniów zadań na zajęciach warsztatowych

* dyskusje po szkoleniu, przekazanie informacji

*analiza obecności rodziców na zebraniach

 

 1. Odpowiedzialni za monitorowanie poszczególnych działań

Dyrektor, koordynator, szkolny zespół SzPZ, wychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny

 

 

 1. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

 1. Sposób przeprowadzenia ewaluacji:

Członkowie zespołu poddali analizie wykonywane w ciągu roku zadania , przedyskutowali poziom ich realizacji

 1. Wnioski z ewaluacji:

*większośc zadań wynikających z planu pracy zostało zrealizowanych

*realizowana temtyka powinna być obecna w działaniach wychowawczych w kolejnych latach, zwłaszcza wśród uczniów przychodzących do klas pierwszych

 1. Efekty podjętych działań:

*uczniowie poznali zagrożenia wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych, wiedzą jak działają na organizm i gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z tymi substancjami

*nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje w kwestii wiedzy o nowych narkotykach i dopalaczach, rozpoznawaniu zachowań ponarkotykowych, podstaw pomocy przedmedycznej i wskazówek metodycznych dla profilaktyki

*rodzice otrzymali niezbędne informacje dotyczące niebezpieczeństw związanych ze środkami psychoaktywnymi oraz Internetem

 

 

 

 

     Podpis dyrektora:                                                                        Podpis koordynatora szkolnego:

 

         Piotr Mosiek                                                                                    Joanna Szynalska

 

 

 

Sierakowo, 30.08.2016