Plan zajęć pozalekcyjnych

  • Drukuj

LISTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Lp

Prowadzący

Termin realizacji

Nr sali

Nazwa zajęć

1

Witold Adamczyk

sobota (nie każda)

zajęcia w terenie

- Aktywne koło zgłębiania wiedzy artystycznej

 

2

Jowita Augustyniak

poniedziałek 14.15 – 15.00

piątek 14.15 – 15.00

123

-  Chór Kameleon

3

Agata Basińska-Krupa

 

poniedziałek 14.15 – 15.00

czwartek  14.15 – 15.00

gabinet psychologa i pedagoga

- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

4

Arleta Bruder-Kwiecińska

 

środa 13.25 – 14.10

piątek 13.25 – 14.10

019

- zajęcia z języka niemieckiego dla kl. I

5

Patrycja Chudzińska

poniedziałek 13.25 – 14.10

czwartek 14.15 – 15.00

021

- Herbata u Królowej - konwersacja

- Erasmus plus

 

6

Alina Ciesińska

poniedziałek 13.25 – 14.10

czwartek 14.10 – 14.55

116

- Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych z j. angielskiego

- Rozwijanie zintegrowanych sprawności z j. angielskiego

7

Rafał Dziewięcki

Maciej Łukowiak

piątek 14.10 – 15.40

104

-Szkolny Klub Europejski ”Epsylon”

8

Magdalena Giera-Golembka

czwartek 14.15 – 15.00

czwartek 11.30 – 12.15

107

- Zajęcia wyrównawcze z fizyki

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

9

Justyna Gościniak

poniedziałek 13.25 – 14.10

wtorek 14.15 – 15.00

108

- Koło geograficzne

- Koło geograficzne

10

Hanna Gowarzewska

czwartek 14.15 – 15.45

08

- Koło teatralne „WSTECZ”

11

Kinga Helińska-Szpajda

czwartek 14.15 – 15.45

08

- Koło teatralne „WSTECZ”

12

Hanna Janura

 

poniedziałek 09.30 – 9.20

poniedziałek 14.15 – 15.00

117

- Zajęcia wyrównawcze z geografii

 

13

Renata Iżykowska

wtorek 10.35 – 11.20

czwartek14.10 – 14.55

022

- Koło polonistyczne

- Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego  dla kl. I i III

14

Barbara Kaczmarek

 

środa 17.00

czwartek godz. 17.00

salka w kościele

- Spotkania z bierzmowanymi

- Koło liturgiczne

 

15

Dorota Kasperczak

wtorek 14.10 – 15.40

sala sportowa

- Piłka siatkowa dziewcząt

16

Knopisz Daniel

środa 15.45 – 16.00

piątek 15.45 – 16.00

sala sportowa

- Piłka koszykowa chłopców

17

Kołeczko Justyna

środa 14.15 – 15.00

czwartek 13.25 – 14.10

020

- Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla kl. II

- Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla kl. I

18

Rafał Kononowicz

czwartek 14.15 – 15.45

 

sala sportowa

- Piłka siatkowa

19

Elżbieta Kruś

wtorek 14.15 – 15.00

środa 13.25 – 14.10

111

- Matematyka na „5”  kl. III

- Orientuj się i licz kl. I

20

Agata Kupczyk

 

 piątek 13.25 – 14.10

 piątek 14.15 – 15.00

114

- Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

- Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego dla kl. II i III

21

Hubert Kupczyk

środa 6.45 – 7.30

piątek 6.45 – 7.30

sala sportowa

- Piłka koszykowa

- Piłka Koszykowa

22

Sylwia Kwaśna-Żyto

wtorek 14.10 – 14.55

środa 10.35 – 11.20

015

- Koło ekologiczne

- Koło ekologiczne

23

Mariusz Kwiatkowski

wtorek 13.25 – 15.00

102

- Rysunek techniczny i grafika komputerowa

24

Maria Rajewska

Sylwia Henkulak - Matysiak

piątek 14.15 – 15.45

biblioteka szkolna

- Koło filmowe „KINOSTREFA”

25

Wiesława Łukowiak

poniedziałek 1 i 3 m-ca 3 godz.

wtorek 1 m-ca 1 godz.

niedziela 1 w m-cu

1raz w m-cu bierzmowani z Rawicza

122

- Szkolne Koło Religijne, spotkania z bierzmowanymi

 

26

Paweł Łukasiewicz

czwartek 14.15 – 15.00

piątek 14.15 – 15.00

018

- Erasmus plus

- Nauka języka poprzez film – elementy filmoznawstwa

 

27

Piotr Łukasiewicz

środa 13.25 – 15.00

 

- Trening piłki nożnej dla kl. I B

28

Alicja Maciejak

wtorek 07.40 – 08.25

wtorek 13.25 – 14.10

103

- Przygotowanie do egzaminu z matematyki

- Zajęcia wyrównawcze

 

29

Robert Murawski

czwartek 14.10 – 16.00

sala gimnastyczna

- Tenis stołowy

30

Marta Niemczynowska

poniedziałek 14.15 – 15.15

gabinet psychologa i pedagoga

- Zajęcia socjoterapeutyczne

31

Ciesińska Alina/ Anna Nitsche

poniedziałek 13.25 – 14.10

czwartek    14.10 – 14.55

116

- Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla kl. I

- Rozwijanie zintegrowanych sprawności z języka angielskiego

32

Urszula Urbanowicz

poniedziałek 14.15 – 15.00

czwartek 14.15 – 15.00

013

- Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla kl. II

- Zajęcia wyrównawcze dla kl. I, II

 

33

Przemysław Nowicki

czwartek 14.15 – 15.45

121

- Zespół muzyczny

34

Joanna Nowak-Janusz

poniedziałek 14.15 – 15.00

wtorek 14.15 – 15.00

113

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. I

- Zajęcia wyrównawcze dla kl. II

35

Monika Ogrodowicz

środa 14.15 – 15.00

piątek 9.30 – 10.15

012

- Zajęcia wyrównawcze z biologii i fizyki

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  z biologii kl. III

36

Małgorzata Pięta

poniedziałek 14.15 – 15.00

środa 14.15 – 15.00

105

- Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego dla kl. I

- Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego dla kl. II

37

Agata Roszak

sobota

zajęcia w terenie

- Aktywna turystyka

38

Agnieszka Sęk

wtorek 12.25 – 13.10

środa 13.25 – 14.10

011

- Modelowanie matematyczne

- Orientuj się i licz kl. I

39

Bartosz Stanek

sobota (nie każda)

zajęcia w terenie

- Aktywne koło historyczno-podróżnicze

 

40

Weronika Stankiewicz

poniedziałek  13.20 – 14.10

czwartek 12.30 – 13.15

świetlica

- Gry i zabawy

- Koło warcabowe

41

Magdalena Stańko

poniedziałek 14.15 – 15.00

środa 14.15 – 15.00

środa 15.00 – 15.45

112

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

- Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Dziennikarstwa

- Koło matematyczne

42

Violetta Stawecka-Lisiecka

środa 14.15 – 15.45

 

110

- ZDW z chemii

43

Barbara Strugała

poniedziałek 11.30 – 12.15

środa 13.25 – 14.10

świetlica szkolna

- Koło szachowe

- Gry i zabawy umysłowe – pomoc w nauce

44

Maria Szajerka

wtorek 14.15 – 15.30

026

- Modelowanie matematyczne – MAT-MAJSTER

45

Łukasz Szybaj

 

środa 6.45 – 7.30

piątek 6.45 – 7.30

sala sportowa

- Piłka Siatkowa

- Doskonalenie i rozwijanie umiejętności z wychowania fizycznego

 

46

Joanna Szynalska

poniedziałek 14.15 – 15.00

piątek

115

- Zajęcia wyrównawcze z biologii

-  Zajęcia rozwijające z  chemii

47

Kamila Wiśniewska

środa 14.10 – 15.10

gabinet psychologa i pedagoga

- Zajęcia psychoedukacyjne