Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

Szkolny Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski „PSYLON”

          Szkolny Klub Europejski przy Gimnazjum w Sierakowie rozpoczął działalność wraz przeniesieniem placówki do nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku przy ulicy Przyjemskiego 35 w 2001 roku. W pierwszym okresie działalności SKE był prowadzony przez nauczycieli historii: Lidię Marcinkowską i Rafała Dziewięckiego.

Pierwszy okres funkcjonowania klubu zbiegł się z czasem państwowych przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stąd jednym z najistotniejszych w ówczesnym czasie zadań klubu było uświadamianie gimnazjalnej młodzieży korzyści, jakie mogą wynikać z akcesji do unijnych struktur. Urządzaliśmy spotkania informacyjne, rozpoczęliśmy również współpracę z innymi klubami z Powiatu Rawickiego, która polegała na organizowaniu różnego typu wydarzeń integrujących nasze klubu.

Nadrzędnym jednak celem było nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach programów propagowanych przez Komisję Europejską (Socrates Comenius). Sukces w tym względzie udało się osiągnąć w 2003 roku nawiązując kontakt ze szkołą z holenderskiej miejscowości Venray – Raayland Colege. Program ten nosił nazwę „Historia nauczycielką życia”. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież obu krajów uczyła się wzajemnej historii dotyczącej zwłaszcza drugiej wojny światowej, poznawała miejsca martyrologii społeczeństwa, ale także narodową kulturę i obyczaje. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele z naszych szkół mogli spotykać się dwa razy do roku na wymianach międzynarodowych. Następnie w 2005 roku zakwalifikowaliśmy się do trzyletniego programuSocrates Comenius pn.: „ENCOHAN – energia w rekach konsumentów”, który poświęcony był zagadnieniom energii odnawialnej w dobie postępującego kryzysu ekologicznego. Kolejnym (tym razem dwuletnim) projektem unijnym, w którym uczestniczyło od 2009 roku Gimnazjum w Sierakowie był „HES – O – HEC. Zdrowy Europejczyk”. Przedsięwzięcie tym razem poświęcone było zagadnieniom z zakresu edukacji prozdrowotnej, jak: zdrowe odżywianie, pierwsza pomoc czy profilaktyka uzależnień.

Uczniowie, poza wymianami, uczestniczyli w tematycznych konkursach międzynarodowych, przygotowywali projekty edukacyjno – społeczne, prezentacje multimedialne oraz inne materiały poglądowe. Podróżowaliśmy po różnych krajach Europy, co skutkowało dla uczniów oraz kadry nauczycielskiej możliwością poznania, w jaki sposób funkcjonują inne systemy edukacyjne, jak wygląda codzienna organizacja pracy szkół, ich związki ze środowiskiem lokalnym oraz konkretne lekcje.

Mając na względzie dotychczasową wielopłaszczyznową aktywność klubu – w 2011 roku ogłoszony został konkurs na jego nazwę; po jego rozstrzygnięciu Szkolny Klub Europejski przyjął oficjalną nazwę €PSYLON.

Do dzisiaj działa on niezwykle prężnie organizując różnego typu przedsięwzięcia edukacyjne i wydarzenia gimnazjalne. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż organizowany przez klub Powiatowy Konkurs „Halo Europa, to My” obchodził niedawno jubileusz dziesięciolecia! Obecnie SKE €PSYLON jest prowadzony przez nauczycieli historii: Rafała Dziewięckiego i Macieja Łukowiaka.

   W roku szkolnym 2014/2015 Szkolny klub Europejski „Epsylon” brał udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych zarówno przez klub jak i przy współpracy z innymi organizacjami.

W pierwszym półroczu roku szkolnego młodzież działająca w „Epsylonie” wzięła udział w programie „Młody obywatel” . W ramach tego projektu uczniowie musieli stworzyć grę miejską dotyczącą historycznych miejsc Rawicza. Na początku stworzyli projekt miejsc, które trzeba by uwzględnić w tym projekcie. Ustaliliśmy osiem kluczowych punktów związanych z historią Rawicza. Podzieliliśmy młodzież na osiem zespołów. Każdy z nich miał za zadanie poznać dokładna historię tego miejsca aby później przedstawić ją na forum klubu. Najważniejszym elementem projektu było ułożenie gry miejskiej z tych punktów. Jako podsumowanie projektu przeprowadziliśmy grę miejską wśród przedstawicieli uczniów wszystkich klas naszego gimnazjum. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie dowiadywali się ciekawych informacji na poszczególnych punktach o zabytkach Rawicza. Po zakończeniu rajdu uczniowie odpowiadali na pytania testu przygotowanego w oparciu o pracę poszczególnych grup.

Wyłoniliśmy zwycięzców projektu i rozdaliśmy nagrody.

W pozostałej części zajęć omawialiśmy założone w programie zagadnienia.

W drugiej części półrocza kontynuowaliśmy omawianie zagadnień dotyczących Unii Europejskiej oraz zajęliśmy się przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu : „ Halo Europa to My!”. Konkurs został zorganizowany w podobnej formule jak w poprzednich latach czyli z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie jak zwykle była duża rywalizacja, walka o miejsca była zacięta. W czasie kiedy nauczyciel poprawiali prace to uczniowie szkolnego klubu przeprowadzili zajęcia warsztatowe dotyczące historii poszczególnych krajów UE. Następnie wyłoniliśmy zwycięzców i rozdaliśmy nagrody oraz zaprosiliśmy wszystkich uczestników na następny rok. Na ostatnich zajęciach podsumowaliśmy kolejny rok działań Szkolnego Klubu Europejskiego i podziękowaliśmy młodzieży za współpracę.

W drugiej części roku szkolnego 2014/2015 Szkolny Klub Europejski „Epsylon” zajął się organizacją Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie „Halo Europa to My!”

Konkurs ten odbywa się u nas już od 14 lat. Co roku do naszego gimnazjum przychodzi około czterdziestu osób. Konkurs ten jest przeznaczony zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjów. Rywalizacja jest zawsze na wysokim poziomie. W czasie konkursu przeprowadzamy też warsztaty mające na celu poznanie krajów Unii Europejskiej ich kultury, historii, obyczajów. Uczniowie dowiadują się tego w ramach różnego typu zabaw.

Dzięki konkursowi młodzież dowiaduje się wielu ciekawych informacji o tym ja funkcjonuje Unia Europejska. Poruszamy też problemy współczesne jakie dotykają tą instytucję oraz poszczególne kraje.