Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

Konkursy z przedsiębiorczości

I. Konkurs na logo
Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości „Sierakowo Team”

 

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie.

Cel konkursu:

Uzyskanie oryginalnego logo Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości „Sierakowo Team”, działającego przy Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie. Zwycięskie logo stanie się wizytówką naszego klubu i będzie umieszczane na plakatach, wizytówkach, informacjach związanych z działalnością klubu, publikowanych w różnego rodzaju mediach oraz w internecie.

 

 

Zasady udziału w konkursie:

1. Logo ma być przygotowane w formie elektronicznej w dowolnym programie graficznym i zapisane w formacie jpg/jpeg.

2. Logo musi zawierać nazwę klubu: „SKP Sierakowo Team” lub „Szkolny Klub Przedsiębiorczości Sierakowo Team”.

3. Logo powinno zawierać elementy związane z ekonomią/przedsiębiorczością.

4. Wszystkie elementy logo muszę być wytworem pracy autora – zakazane jest używanie gotowych elementów pobranych z internetu, sfotografowanych z innych prac bądź zeskanowanych elementów innego autora.

5. Czas nadsyłania prac: 30 listopada 2015 r.

6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy swoje propozycje.

7. Prace przesyłamy do folderu „Prace – konkurs na logo klubu” w sali :SKP Sierakowo Team” na platformie FRONTER, w zakładce Konkursy, w folderze „Konkurs na logo Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości”.

8. Ocena prac i ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2015 roku.

9. Nadesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na przeniesienie praw autorskich na SKP „Sierakowo Team” i pozwolenie na jego wykorzystywanie w działalności klubu.

 

II.Konkurs „Rekin czy płotka?”

 

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie.

 

Cel konkursu:

Rozwijanie umiejętności świadomego korzystania z produktów bankowych – umiejętności wyboru korzystnej oferty spośród dostępnych na rynku.

 

Zasady:

1. W folderze „Zadanie konkursowe – Rekin czy płotka?” (w sali :SKP Sierakowo Team” na platformie FRONTER, w zakładce Konkursy, w folderze Konkurs „Rekin czy płotka”) znajduje się plik z dwoma zadaniami dotyczącymi lokat oraz kredytów. Należy zapoznać się z treścią zadań i odpowiedzieć na nie. Odpowiedzi wysyłamy jako plik do tego samego folderu.

2. Termin nadsyłania rozwiązań: 31 grudnia 2015 roku.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2016 roku.

4. Zwycięzca otrzyma dyplom oraz upominek.

 

 

III. Konkurs „Ekonomista miesiąca”

 

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie.

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie uczniów, którzy w sposób regularny i aktywny uczestniczyć będą w sali „SKP Sierakowo team”.

 

Zasady przeprowadzenia konkursu:

1. Konkurs będzie realizowany w miesiącach: listopad, grudzień 2015, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2016.

2. W każdym miesiącu wyłoniona zostanie jedna osoba, która otrzyma dyplom oraz upominek.

3. Uczniowie w ciągu każdego miesiąca zdobywają punkty za:

- rozwiązywanie dostępnych w sali testów (każdy test – 1 punkt),

- nadsyłanie rozwiązanych rebusów (każdy rebus – 1 punkt),

- nadsyłanie rozwiązanych krzyżówek (każda krzyżówka – 1 punkt),

- nadsyłanie odpowiedzi do zadań (każde zadanie – 1 punkt),

- udział w konkursach (każdy konkurs – 1 punkt),

- udzielanie się na forum sali (każda wypowiedź – 1 punkt),

- inne doraźne aktywności (po 1 punkcie za każdą).

4. W maju 2016 roku zostanie wyłoniony całoroczny zwycięzca konkursu aktywności na podstawie zebranych podczas okresu listopad 2015 – kwiecień 2016 punktów. Otrzyma on tytuł „Ekonomista roku” oraz dyplom i nagrodę.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH ORAZ DO AKTYWNOŚCI W SALI :)