Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

Szkoła odkrywców talentów

 

Gimnazjum w Sierakowie uhonorowane zostało ministerialnym tytułem: Szkoły Odkrywców Talentów; uroczyste odsłonięcie okolicznościowej tablicy nastąpiło 11 maja 2011 roku w trakcie obchodów Dnia Patrona. Istotę idei tak tłumaczyła Katarzyna Hall – Minister Edukacji: „Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Chcemy, by polska szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bardziej przyjazna i skuteczna. Skuteczna, to znaczy zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każde dziecko na miarę jego osobistych zdolności, możliwości, talentów. W roku szkolnym 2010/2011 zachęcamy nauczycieli do jak najbardziej indywidualnego podchodzenia do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Dlatego właśnie ogłaszamy ten rok Rokiem Odkrywania Talentów”.

Szkoła, która zgłosiła swój akces do tytułu Szkoły Odkrywców Talentów musiała opisać trzy rodzaje zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Pierwszy obszar aktywności to funkcjonowanie „Gimnazjalnej Galerii na Piętrze” (którą opiekuje się Witold Adamczyk – nauczyciel plastyki) i prowadzona w niej animacja twórczości plastycznej. Galeria działa od 2002 roku. Pokazano tam już ponad 50 wystaw. Od ośmiu już lat Galeria organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory Szarości”, który ma renomę już w całym kraju. Na ubiegłoroczną edycją pod tytułem „Kobieta w szarości” nadesłano ponad 2000 prac.

Drugi obszar aktywności to Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Prowadzą go: Magdalena Stańko i Kinga Wolna. Obie nauczycielki uczą uczniów biznesu: jak prowadzić swoją firmę, jak napisać biznesplan, jak zbadać rynek, prowadzić księgowość. Obie są zrzeszone w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS działającym pod egidą Narodowego Banku Polskiego. W NBP zresztą dobrze znają Gimnazjum w Sierakowie, bo troje uczennic: Daria Borowiak, Marlena Neumann i Weronika Sobota, zajęły I miejsce w organizowanym przez NBP ogólnopolskim konkursie „A co ty wiesz o euro?”.

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem jest projekt pod nazwą „Modelowanie matematyczne kluczem do przyszłości” oraz cały szereg zadań związanych z upowszechnianiem edukacji matematycznej (np. Szkolny Dzień Matematyki, interdyscyplinarne konkursy wiedzy, utworzenie gabloty matematycznej i in.). Klasy realizujące unikatowy w skali kraju projekt prowadzą: Alicja Maciejak, Monika Ogrodowicz i Agnieszka Sęk (ponadto, grupy modelujące prowadzą dodatkowo kolejni nauczyciele: Magdalena Giera – Golembka, Elżbieta Kruś, Joanna Nowak – Janusz, Magdalena Stańko, Maria Szajerka). Projekt ów ma rozwijać w uczniach matematyczne zainteresowania, stworzyć im warunki do rozwoju własnych naukowych pasji. Gwarantem tego, że warunki do rozwoju zainteresowań matematycznych w Gimnazjum w Sierakowie faktycznie istnieją jest ponadto Naukowy Patronat jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju: Politechniki Wrocławskiej, którą reprezentuje prof. Wojciech Okrasiński, sprawujący merytoryczny nadzór nad realizacją projektu.