Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

W SIERAKOWIE WYBRANO ABSOLWENTA ROKU 2016 ORAZ SPORTOWCÓW SZKOŁY!

   Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie po raz czwarty w swojej dotychczasowej historii przeprowadziło konkurs na ABSOLWENTA ROKU. Celem konkursu, który na stałe wpisany już zostanie do istotnych wydarzeń edukacyjnych szkoły, jest: propagowanie wartości zawartych w misji gimnazjum – „wolność i odpowiedzialność poprzez prawdę, dobro i wiedzę”, mobilizowanie uczniów do szerokiej aktywności społecznej, wyłonienie oraz uhonorowanie ucznia, którego postawa społeczna i osiągnięcia są zbieżne z wizerunkiem absolwenta szkoły zawartym w planie rozwoju gimnazjum. 

 

   Proces wyboru Absolwenta Roku był trzyetapowy: wpierw każda z klas trzecich wskazywała maksymalnie po dwóch kandydatów do tytułu; następnie głosowania dokonywali uczniowie klas trzecich oraz nauczyciele gimnazjum. Ostatecznego wyboru spośród trzech kandydatów, którzy osiągnęli najwyższą ilość głosów dokonała Kapituła Konkursu, w skład której weszli: dyrektor szkoły wraz z zastępcami, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

   Rozstrzygnięcie tego istotnego dla placówki konkursu odbyło się w trakcie uroczystości pożegnania abiturientów sierakowskiego gimnazjum w dniu 24 czerwca br. Dyrektor szkoły – Piotr Mosiek, w obecności zaproszonych gości, m. in.: Elżbiety Pawlak – Sekretarza Gminy Rawicz, Marka Grześkowiaka – Przewodniczącego Rady Rodziców oraz Barbary Karosz – Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców, zebranych uczniów oraz ich rodziców i pracowników placówki, wręczył okolicznościowy adres wraz z nagrodą OLIWII MACIEJAK – uczennicy klasy III C. Oliwia efektywnie pełniła przez ostatnie trzy lata funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, była znakomitą uczennicą o wzorowej postawie społecznej, inicjatorką i koordynatorką różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, znakomitą sportsmenką – pływaczką i lekkoatletką.

   Nadanie uczennicy tytułu ABSOLWENTA ROKU 2016 jest uhonorowaniem jej trzyletniej działalności, stanowiąc jednocześnie wzór i wyznacznik dla uczniów kolejnych roczników zaangażowanych w życie szkoły i lokalnej społeczności. Konkurs jest również ważnym edukacyjnym narzędziem w propagowaniu wartości składających się na wizerunek mądrego, wrażliwego i spolegliwego człowieka.

   Uroczystość pożegnania klas trzecich była również okazją do wręczenia sportowych wyróżnień: SPORTSMENKI I SPORTOWCA ROKU 2016. Nauczyciele wychowania fizycznego – p. Dorota Kasperczak oraz p. Piotr Łukasiewicz wraz z dyrektorem gimnazjum wręczyli następującym uczniom tytuły: SPORTSMENKI KLAS PIERWSZYCH – Annie Dym z IA, SPORTSMENKI KLAS DRUGICH – Lidii Kuźni z IIG oraz SPORTSMENKI SZKOŁY 2016 ROKU – Danucie Świtale z IIIF; SPORTOWCA KLAS PIERWSZYCH – Rafałowi Sowińskiemu z IF, SPORTOWCA KLAS DRUGICH – Krystianowi Osmelakowi z IIB oraz SPORTOWCA SZKOŁY 2016 ROKU – Bartoszowi Zygmuntowi z IIIF. Wręczone wyróżnienia są uhonorowaniem aktywności sportowej uczniów każdego rocznika i mają mobilizować pozostałych do podobnego wysiłku na rzecz własnego rozwoju fizycznego.

 

 Piotr Mosiek

Dyrektor Gimnazjum w Sierakowie