PROFESORSKI WYKŁAD O KLOCKACH

  • Drukuj

   W dniu 17 marca br. miało miejsce w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie niezwykle istotne wydarzenie naukowe. Interesujący wykład pod nazwą „Dlaczego profesorowie matematyki bawią się klockami?” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Okrasiński z Politechniki Wrocławskiej. Wykład połączony z prezentacją multimedialną skierowany był do uczniów pracujących w unikatowym projekcie „Modelowanie matematyczne kluczem do przyszłości”, nad którego realizacją Patronat Naukowy objęła kilka lat temu wrocławska uczelnia politechniczna. 

 

   Profesor W. Okrasiński rozpoczął wykład od poinformowania zebranych o tym, iż kilka tygodni temu uczestniczył w konferencji matematycznej w cypryjskim mieście Limassol poświęconej gramatyce klocków ENGINO. Są one produkowane dla przeszło 80 krajów świata przez powstałą w 2004 roku firmę z Cypru i częściowo w swojej strukturze nawiązują do powszechnie znanych klocków LEGO. Zestaw popularnej serii pod nazwą STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) zawiera kilkadziesiąt wariantów ułożenia rozmaitych pojazdów i środków transportu.

   W dalszej części wykładu profesor W. Okrasiński przedstawił charakter prac matematyków z uczelni całego świata, którzy na cypryjskiej konferencji za pomocą algorytmów generycznych próbowali odpowiedzieć na pytanie, ile dodatkowych kombinacji można uzyskać z zestawu klocków ENGINO. Opracowany raport naukowy, którego Profesor W. Okrasiński był współautorem, nawiązywał do wielu teorii matematycznych, w tym – teorii grafów, które znajdują zastosowanie chociażby w opracowaniu „Digital Factory” (tworzenie zautomatyzowanych linii produkcyjnych w fabrykach samochodów i in.).

   Ów kolejny, niezwykle fascynujący Profesorski wykład wpisany jest w szeroko pojmowane upowszechnianie edukacji matematycznej w sierakowskiej placówce, która aktywnie współpracując z wrocławską politechniką realizuje wyjątkowy w skali kraju i Europy projekt wspierający nauki ścisłe na poziomie gimnazjalnym. Wykład przede wszystkim uzmysłowił uczniom obecność matematyki w nieomalże każdym elemencie życia codziennego.

Piotr Mosiek

Dyrektor Gimnazjum w Sierakowie