Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

Misja szkoły

   Realizowanie wizji społeczeństwa obywatelskiego w na nowo odrodzonej III Rzeczpospolitej nie może odbywać się bez udziału i pośrednictwa szkoły. Jej zaangażowanie w konstruowanie demokratycznego porządku społecznego, jak również powszechnej dostępności do kulturowego dziedzictwa narodu jest niezbywalnym warunkiem pomyślnego wdrażania zasad rozumnej i dojrzałej demokracji.

  Zadaniem wychowania poprzez edukację szkolną jest tymczasem nieskrępowane wychowanie naprzeciw problemom współczesnego świata. Bez względu na ich globalny, regionalny, czy też lokalny charakter, wychowawcza misja szkoły jest sprawą wagi najwyższej.

   Nasze Gimnazjum, świadomie traktując swe społeczne posłannictwo, kwestie te ujmuje w charakterystycznym pojmowaniu wychowania, z jednej strony rozumianego jako konkretyzowanie uczniowskich oczekiwań i pragnień na spełnienie swych nadziei, aspiracji oraz ideałów. Z drugiej zaś - jako uobecnianie uniwersalnego prawa każdej jednostki do wolności i odpowiedzialności, zawartych w edukacyjnym dialogu: PRAWDY, DOBRA I WIEDZY.

   Te wartości, uznając za wyznaczniki wychowawczej działalności Naszego Gimnazjum, każdorazowo akceptowane będą we wszystkich jego działaniach, dając świadectwo wierności przedłożonym powyżej ideałom.