Historia Gimnazjum

  • Drukuj

 Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego.

1999 r.

 Nasza szkoła powstała w 1999 roku i początkowo nie miała swojego budynku. Jeśli chodzi o nazwę to od 1 IX 1999r. do 31 VII roku 2001 szkoła nosiła nazwę Gimnazjum nr 2 w Rawiczu. Została powołana do istnienia na podstawie następujących dokumentów:

  - Uchwała RMiG Rawicz nr VI/50/99 z dnia 29 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Rawiczu.

  - Akt założycielski szkoły publicznej sporządzony przez Zarząd Miasta i Gminy Rawicz o treści "Zakładam z dniem 1 września 1999r. publiczną szkołę o nazwie Gimnazjum nr 2 w Rawiczu z tymczasową siedzibą w Rawiczu ul. Szarych Szeregów nr 3".

  - Uchwała nr VIII/62/99 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie nadania statusu Gimnazjum nr 2 w Rawiczu.

  - Uchwała nr 26/225/2001 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/99 z dnia 29 marca 1999r. w sprawie założenia i organizacji Publicznego Gimnazjum nr 2 w Rawiczu dotycząca zmiany w akcie założycielskim szkoły. Od 1 września 2001r. szkoła otrzymuje nazwę Gimnazjum w Sierakowie z siedzibą w Sierakowie przy ul. Przyjemskiego 35.

  W roku szkolnym 1999/2000 w budynku przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu (siedziba Gimnazjum nr1) w 10 klasach pierwszych uczyło się 299 uczniów.

2000 r.

     W następnym roku szkolnym (2000/2001) siedzibą 7 klas pierwszych był budynek Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Wł. Broniewskiego w Rawiczu, 9 klas drugich uczyło się w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu-Sarnowie, natomiast pierwsza klasa gimnazjum dla dorosłych korzystała z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu.

Delegacja berlińskiej szkoły 

 Dnia 06.03.2000r.przybyła do nas delegacja z berlińskiej szkoły. Gośćmi byli Wilfried Pellert, Christoph Homann oraz Metehild Schomann. Partnerzy za Odry złożyli wizytę burmistrzowi Rawicza – Jerzemu Zelkowi. Zainteresowali się projektem budowy gimnazjum. Zwiedzili szkołę podstawową nr 5 w Rawiczu- Sarnowie, tamtejszy ratusz i wiatrak. Spotkali się z nauczycielami naszego gimnazjum. Specyfiką berlińskiej placówki jest indywidualna praca z uczniem. Obie strony złożyły deklarację rozpoczęcia wzajemnej współpracy wymiany uczniowskiej. Poprzedzi ją wizyta dyrektora i nauczycieli gimnazjum nr 2 w berlińskiej szkole.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Rawicz

 

 Dnia 19 maja 2000r. odbyły się wybory do MRMGR. Kandydowało siedmiu uczniów:

 - Danuta Bundolet

 - Elwira Gbiorczyk

 - Monika Jankowiak

 - Malwina Kowalska

 - Ewa Lorek

 - Judyta Rabiega

 - Michał Trzcieliński

 W skład szkolnej Komisji Wyborczej wchodzili: mgr. Piotr Łukaszewicz, Katarzyna Brudzik, Ewelina Słoma, Izabela Kasprzak. Do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Rawicz wybrani zostali:

 - Michał Trzcieliński

 - Danuta Baudulet

 - Monika Jankowiak

AIDS

   W maju w naszej szkole odbył się wstępny etap konkursu wiedzy o AIDS. Udział w nim brało 20 uczniów. Jednak miejsca gwarantujące przejście do drugiego etapy były tylko trzy. Najlepszymi okazali się: Patrycja Nowak zajmując 1 miejsce oraz Korneliusz Ratajczak i Małgorzata Wojtkowiak, którzy zajęli ex aequo 2 miejsce. Kolejny- powiatowy etap odbył się 02.06 bieżącego roku w Miejskiej Górce. Pytania okazały się niezbyt trudne, jednak na podium udało się stanąć tylko Patrycji Nowak, która zajęła 2 miejsce.

 2001 r. 

          Uroczyste otwarcie nowego Gimnazjum w Sierakowie nastąpiło 1 września 2001r.

    Wśród zaproszonych gości znaleźli się doradca Prezydenta RP, Ordynariusz Archidiecezji Poznańskiej, przedstawiciele urzędów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzyści oraz działacze samorządowi zaprzyjaźnionych miast w Niemczech. Podczas uroczystości burmistrz Rawicza Jerzy Zelek wręczył dyrektorowi gimnazjum Piotrowi Mośkowi akt przekazania szkoły oraz symboliczny klucz.

  

W roku szkolnym 2001/2002 w Gimnazjum w Sierakowie uczyło się 789 uczniów w 27 klasach ( w tym w jednej klasie Gimnazjum dla dorosłych).

 

Festyn

 10 czerwca 2001r. na Stadionie OSiR-u  odbył się festyn szkolny organizowany przez Gimnazjum nr 2. Dochód z imprezy został przeznaczony na dalsze prace związane z budową naszego gimnazjum.

 

 2002 r. 

 

                      W roku szkolnym 2002/2003 w Gimnazjum w Sierakowie uczyło się 842 uczniów w 29 klasach ( w tym w jednej klasie Gimnazjum dla dorosłych).

  

2003 r.

 

Nadanie szkole imienia Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego

               Uroczyste nadanie szkole imienia Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego odbyło się 5 kwietnia 2003r.  Ta wspaniała uroczystość upamiętniona została tablicą z imieniem patrona.   Uroczystość nadania imienia uświetniło wielu znamienitych gości. Burmistrz Rawicza odczytuje akt z sesji rady i nadaje naszej szkole imię Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego.

 

Otwarcie środowiskowej hali sportowej 

Zaraz po rozpoczęciu nowego roku szkolnego tj. 5 września 2003r. odbyło się uroczyste otwarcie środowiskowej hali sportowej.  Z tej to okazji przyjechała pani minister Krystyna Łybacka oraz inni przedstawiciele regionalnych władz.

 

   Na powyższym zdjęciu widać jak pani minister podpisuje pamiątkową piłkę, która obecnie znajduje się w gablocie w holu głównym szkoły.

 

I Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum

          Dnia 22.11.2003r. uczniowie byli szczególnie podnieceni, ponieważ rozpoczęły się zawody o puchar dyrektora gimnazjum. Po zaciętej rywalizacji wszystkich drużyn do finału dostały się dwie drużyny : „Giboniki” i „Orły Nowaka”. Pierwsze miejsce zdobyły „Giboniki”, zdobywając upragniony puchar.

 

2004 r.

 „Czy wystarczający jest system wsparcia społecznego poprzez edukację dzieci z problemowych rodzin?”

     Druga debata odbyła się w dniu 12 lutego 2004 roku i poświęcona została zagadnieniu: „Czy wystarczający jest system wsparcia społecznego poprzez edukację dzieci z problemowych rodzin?”. Debaty te odbyły się w ratuszu miejskim i uczestniczyli w nich samorządowcy, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naukowi z: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Wizyta w Holandii

   W dniach 29 października do 2 listopada br. delegacja nauczycieli Gimnazjum w Sierakowie w składzie: Piotr Mosiek – dyrektor placówki, Patrycja Chudzińska – nauczyciel języka angielskiego, Rafał Dziewięcki – nauczyciel historii, Justyna Gościniak – nauczyciel geografii oraz Lidia Marcinkowska – nauczyciel historii, uczestniczyła w wizycie przygotowawczej w Holandii, mającej na celu przygotowanie współpracy pomiędzy szkołą Raayland College, a placówką sierakowską.

   W pierwszym dniu pobytu – tuż po przyjeździe – delegacja została uroczyście przyjęta w Ratuszu przez Joopa Hahna – Burmistrza Gminy Meerlo – Wanssum, jego żonę Riny Hahn, Thieu Hoekena – przedstawiciela szkoły Raayland College, Josa Nautsa – przedstawiciela miejscowego ośrodka opieki społecznej i Wima van de Zande – przedstawiciela Dendron College oraz zapoznana z funkcjonowaniem i strukturą tamtejszego urzędu miejskiego, jak również z najistotniejszymi problemami środowiska lokalnego.

   Drugi dzień pobytu poświęcony został na zapoznanie się z kulturalno - turystycznymi walorami regionu. W pobliskiej miejscowości Tienray delegacja rawickich nauczycieli zwiedziła Muzeum Nabben oraz tamtejszy kościół (tzw. „Mały Lourdes”). Drugą miejscowością zwiedzaną tego samego dnia było Venray, w której znajduje się szkoła Raayland College – z którą Gimnazjum w Sierakowie inicjuje międzynarodową współpracę. Nauczyciele mieli okazję zwiedzić tam Odapark, rozłożysty teren parkowy gromadzący na swoim terenie rzeźby i zróżnicowane konstrukcje przestrzenne, reprezentujących szeroko rozumianą sztukę współczesną artystów holenderskich. Pobyt w Venray zakończył się zwiedzaniem miasta o zróżnicowanej architekturze.

 W czasie trzeciego dnia wizyty nauczyciele mieli okazję zwiedzić Maastricht wraz z jego najistotniejszymi zabytkami sakralnymi i świeckimi (Basilica of Our Lady, Biskupi Młyn, Most Św. Sewratiusa, jak również Budynek Rządowy nad rzeką Maas, w którym podpisany został w 1992 r. Traktat z Maastricht).

 Prowadzone przez cały czas pobytu rozmowy z nauczycielami zagranicznymi, poświęcone współpracy międzynarodowej, odnalazły swoją finalizację kolejnego dnia – w trakcie wielogodzinnego pobytu w Raayland College w Venray. Po szczegółowym zapoznaniu się z funkcjonowaniem placówki miały miejsce uzgodnienia dotyczące wyboru konkretnego unijnego programu współpracy oraz rozmaitych form kooperacji pomiędzy placówkami.

 

Święto Drzewa

2004r. w naszej szkole odbyło się „Święto Drzewa”. Z tej okazji został zaproszony nadleśniczy Jarosław Zawierucha. Na specjalnym apelu mówił on o okolicznych lasach żyjącej w niej zwierzynie, o rezerwacie Dębno i ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. Zasygnalizował również problem zaśmiecania skupisk leśnych. Uczniowie gimnazjum wykazali się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem w to święto m.in. przygotowali montaż poetycki o drzewach, wystawę prac plastycznych oraz przysłów o drzewie. Kilka uczennic mówiło o pożytkach z drzew, co ilustrowały plakatami. Młodzież złożyła ślubowanie, przyrzekła dbać o drzewa, chronić je i pielęgnować. Na czołowej ścianie widniało przesłanie: „ Sadźmy drzewa dla siebie, dla ziemi, dla naszych dzieci”. Gość gimnazjum w Sierakowie stwierdził, że program Dnia Drzewa przygotowany głównie przez szkolne koło ekologiczne pod kierunkiem opiekunek p. Moniki Ogrodowicz i p. Sylwii Kwaśnej- Żyto był interesujący i pouczający. Na koniec dyrektor gimnazjum, Piotr Mosiek posadził przed szkołą „ drzewo dla pokoju”.

 

2005 r.

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa

   W dniach: 5 – 6 kwietnia 2005 roku odbyła się w Rawiczu Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod nazwą: „Społeczne procesy modernizacyjne w środowisku lokalnym średniego miasta (doświadczenia i propozycje)”. Organizatorami konferencji byli: Polska Akademia Nauk w Warszawie, Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz Gimnazjum w Sierakowie im. A. O. Przyjmy-Przyjemskiego. Placówka ta jako jedna z nielicznych w kraju utrzymuje regularną współpracę naukową z ośrodkami akademickimi (głównie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach).

   Wydarzenie to miało tym większe znaczenie dla miasta, albowiem uczestnikami konferencji byli najznakomitsi pedagodzy społeczni: prof. T. Frąckowiak i prof. J. Modrzewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. S. Kawula (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski), prof. K. Marzec – Holka (Akademia Bydgoska), prof. J. Piekarski (Uniwersytet Łódzki), prof. T. Pilch (Uniwersytet Warszawski), prof. J. Stochmiałek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), prof. E. Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz wielu innych znamienitych prelegentów reprezentujących ośrodki akademickie z całego kraju. Zaproszeni przedstawiciele nauki mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem lokalnych instytucji zdolnych do podejmowania społecznych działań modernizacyjnych, wśród których znalazło się także Gimnazjum w Sierakowie.

 

 Dzień Patrona

   W dniu 19 kwietnia 2005 roku szkoła zorganizowała obchody Dnia Patrona połączone z 5-leciem swego istnienia. Na uroczystej akademii dyrektor gimnazjum – Piotr Mosiek zaprezentował dokonania i historię placówki oraz wręczył nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców licznych konkursów tematycznych związanych z postacią patrona gimnazjum, jak również z historią miasta i regionu. W tym dniu rozegrano także mecz w piłkę nożną pomiędzy uczniami szkoły i jej nauczycielami w środowiskowej hali sportowej. Po południu tymczasem została wystawiona dla rodziców, nauczycieli i młodzieży sztuka pt. „Dulskim być”, przygotowana przez szkolne koło teatralne „WSTECZ”. Zaproszenie goście mieli okazję obejrzeć również prezentacje dorobku kół: ekologicznego, plastycznego, turystyczno – krajoznawczego, regionalnego, klubu europejskiego, PCK oraz dziennikarskiego. Wystawione zostały także kroniki szkolne i klasowe, upamiętniające dotychczasowe wydarzenia.

 

Ślubowanie klas pierwszych

    Dnia 16 września 2005 roku odbyła się w holu szkoły uroczystość Ślubowania klas pierwszych. Przyjęciu w poczet społeczności szkolnej najmłodszych uczniów towarzyszyło przedstawienie przez przewodniczącego samorządu uczniowskiego - Szymona Wróblewskiego krótkiej historii szkoły oraz odśpiewanie hymnu placówki. Uroczystego ślubowania pierwszoklasistów dokonał dyrektor szkoły, który następnie przekazał przewodniczącym klas okazjonalne adresy z życzeniami pomyślności w trakcie dalszej nauki w Gimnazjum w Sierakowie.

  

Przegląd młodych talentów.

    21 grudnia 2005 roku w naszym gimnazjum po raz pierwszy odbył się przegląd młodych talentów. Uczniowie mogli oglądać między innymi taniec towarzyski, występy wokalne grupy „No Name”, tańce zespołu „Etna”, pokaz oraz wiele innych występów. Przegląd prowadziły Barbara Poprawa i Ela Skiba z klasy III A. Organizatorkami były pani Agnieszka sęk i pani Elżbieta Kruś. Klasy by móc oglądać przedstawienia musiały zapłacić 15 zł. Te pieniądze zostały przeznaczone na WOŚP. Wszyscy cieszyli się, że zespołowo mogą pomóc tej organizacji. Mamy nadzieje, iż w przyszłym roku taka impreza zostanie znowu zorganizowana.

 

2006 r.

Debata 

     Dnia 13 marca 2006 roku w świetlicy szkolnej prowadzona była debata pod tytułem „Studia w Polsce czy za granicą- szansa czy zagrożenie dla młodzieży i kraju?” Przez kilka tygodni uczniowie zbierali materiały dotyczące studiowania w Polsce i za granicą. Na koniec sekretarz całej imprezy podsumował zebrane informacje. Głos zabrał także pan dyrektor oraz nauczyciel z liceum, który przeczytał kilka ciekawostek, podanych przez licealistów.  Wszyscy dobrze się bawili, a także nabyli nowych umiejętności (wystąpienia publiczne).

 

Sokrates-Comenius   

     Od kilku miesięcy nauczyciele i uczniowie naszego gimnazjum  pracują w ramach projektu Sokrates-Comenius, czyli energia w rękach konsumentów. W ramach tego przedsięwzięcia nauczyciele w składzie: pani Anna Andruszkiewicz, pan Rafał Dziewięcki i pan dyrektor wraz z czterema uczniami: Anną Sławińską, Magdaleną Jeziorską, Mateuszem Ciesielskim, Mateuszem cierlikiem pojechali do Francji. Wizyta trwała sześć dni. W tym czasie u nas byli uczniowie z Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Grecji, Francji.  Wszyscy pokazywali przygotowane przez  siebie przygotowane prezentacje na temat energii w poszczególnych krajach. Przez ten wyjazd uczniowie mogli nawiązać kontakty z rówieśnikami, poznania innej kultury i podszkolenia języka.  Kolejna wizyta już za rok! Mamy nadzieję, że będzie równie udana.

 

Otwarcie galerii na piętrze 

      Dnia 21 listopada 2006 roku odbyło się otwarcie wystawy na piętrze. Dotyczyła ona tematyki wiosny. Dzieła wykonywały uczniowie z podstawówki. Organizatorem tej imprezy był pan Witold Adamczyk- nauczyciel plastyki w gimnazjum.

 

2007 r.

 Dzień patrona 

     W piątek 12 maja w naszym gimnazjum obchodziliśmy dzień Patrona. Z tej okazji reprezentacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową. Z tej okazji mogliśmy obejrzeć część artystyczną. Zostały też wręczone dyplomy za konkursy związane z Adamem Olbrachtem Przyjmą- Przyjemskim, w których uczestniczyli nasi gimnazjaliści.

 

Dzień książki     

      Dnia 23 kwietna obchodziliśmy Światowy dzień Książki. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na najciekawszą jednodniówkę „Warto czytać literaturę piękną” oraz portfolio „Historia książki”. Klasy przygotowały także plakaty związane z książkami. Ten dzień zachęcił młodzież do czytania różnych tekstów.

 

2008 r. 

 

Wybory do młodzieżowej Rady Gminy Rawicz 

    Dnia 18 października odbyły się wybory do młodzieżowej Rady Gminy Rawicz. Okręgowa Komisja Wyborcza zgromadziła się w stołówce szkolnej. Przewodniczyła jej pani Justyna Gościniak. Wybory wygrał Karol Pecold. Serdecznie gratulujemy!

 

 Podsumowanie programu ENCOHAN- OSTATNIA WIZYTA W ANGLII 

    Trzyletni program Encohan, w którym nasza szkoła bierze udział aktywny dobiega końca. Przy tej wizycie podsumowaliśmy wszystkie spotkania, obejrzeliśmy prezentacje multimedialne, powspominaliśmy ciekawe wydarzenia, a także podziękowaliśmy za współpracę oraz ogromne możliwości dzięki projektowi. Finalizowany program jest początkiem ubiegania się przez gimnazjum o włączenie do uczestnictwa w realizacji kolejnych projektów.

 

2009 r. 

„ZAPLECZE” wśród najlepszych

     Zespół redakcyjny gazetki „Zaplecze” został zaproszony na finał Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism i Redakcji Szkolnych. „Pałuckie Pióro”, skąd wrócił z tytułem jednego z najlepszych w Polsce. Nasza ekipa musiała wykonać zadanie konkursowe, które polegało na zebraniu informacji o pobliskiej restauracji stworzenia tekstu dziennikarskiego. „Zaplecze” zostało uhonorowane statuetkami „Pałuckie Pióro 2008”. Międzyczasie odbyły się przygotowane różne konferencje i wykłady organizatorów.

 

Wizyta holenderska

    W dniach 8 do 15 maja gimnazjum gościło młodzież i nauczycieli z Holandii. Na początku zapoznali się z polskimi rodzinami, u których mieli mieszkać cały tydzień. W weekend poznali tradycje polskie. Następnie zwiedzali naszą szkołę. Odbyli również wizytę z burmistrzem. Kolejne dni spędzili w Oświęcimiu i Krakowie. W ostatni dzień zorganizowano wycieczkę rowerową, a na koniec dyskotekę.

 

 10-lecie Gimnazjum w Sierakowie 

     W dniach 12-16.10.2009r. w naszym gimnazjum odbyły się obchody 10-lecia szkoły. Całą uroczystość rozpoczęły konkursy dotyczące dziejów patrona. Rawicza i historii szkoły. We wtorek uczczono VII Święto Drzewa, otwarto wystawę ekologiczną oraz przegląd piosenki ekologicznej. Środa była najważniejszym dniem. Na imprezę przybyli licznie zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele. Zostały wówczas wręczone nagrody oraz stypendia dla uczniów. Następnie otwarto wystawy dotyczące życia i sukcesów szkoły. Na zakończenie odbył się bankiet. Wydarzenie uświetnione było występem policyjnej orkiestry. W  czwartek odbyły się konkursy i zabawy. Zorganizowano także spotkanie okolicznościowe dla rodziców, podczas którego mogli obejrzeć spektakl teatralny oraz zwiedzić wystawy. W piątek odbył się turniej klas o tematyce  europejskiej, gry i rebusy. Podczas tego tygodnia wszystkim towarzyszyła radosna atmosfera. Dni te długo pozostaną w naszej pamięci.

 

 2010 r.

 Gazetka „Zaplecze”

    Dnia 21 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród wszystkim dziennikarzom prowadzącym gazetki szkolne w powiecie rawickim. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pana dyrektora. Następnie gratulowano zwycięzcą. Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Masłowie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie!

 

Najlepiej uczą przedsiębiorczości

    W dniu 5 listopada 2010r.  w warszawskim Domu Technika na Czackiego po raz piąty odbyła się uroczysta gala klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, utworzonego przez Narodowy Bank Polski. Tradycyjnie już podczas gali najlepsi nauczyciele przedsiębiorczości z całej Polski otrzymali dyplomy oraz nagrody za swoją pracę. Wśród nich znalazła się też trójka nauczycielek z Rawicza: pani Magdalena Stańko oraz pani Kinga Wolna (Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego), jak również pani Jadwiga Dworecka (Gimnazjum nr1 im. Henryka Sienkiewicza). Cała trójka odebrała dyplomy z tytułem Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości w Województwie Wielkopolskim w kategorii gimnazjum. W obydwu rawickich gimnazjach funkcjonują Szkolne kluby Przedsiębiorczości – w Gimnazjum nr 1 od roku 2007, natomiast w sierakowskim gimnazjum od roku 2996. W kilkuset szkołach w naszym kraju nauczyciele prowadzący kluby zrzeszeni są w klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. Każdego roku kilkunastu uczniów z każdej szkoły regularnie uczestniczy w spotkaniach klubu, na którym poznają tajniki ekonomii, pojęcia z zakresu przedsiębiorczości, jak też wykonują zadania praktyczne, takie jak badanie rynku czy tworzenie biznes planu. Materiały dydaktyczne, które są pomocne w prowadzeniu zajęć, pochodzą miedzy innymi ze strony Narodowego Banku Polskiego, stamtąd też nauczyciele dowiadują się o szeregu konkursów i projektów organizowanych przez NBP. Za udział w każdej aukcji  przyznawane są punkty, a w listopadzie kolejnego roku szkolnego najlepsi nauczyciele odbierają nagrody na gali. Galę w tym roku prowadził znany z radia oraz telewizji Artur Orzech, natomiast nagrodę wręczali pan Marcin Kaszuba, dyrektor Deparlamentu Komunikacji i Promocji NBP, oraz pan Zbigniew Modrzewski, prezes zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Nagrody najlepszym nauczycielom w Polsce wręczał osobiście prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Marek Belka. Galę uświetnił recital chopinowski oraz występy młodych uzdolnionych autorów z jednej z warszawskich szkół.

 

2011 r.

 Romantyczne recytacje

    Dnia 20.01.11r. w Gimnazjum w Sierakowie odbyły się szkolne eliminacje wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Adama Mickiewicza i Polskich Romantyków. Spośród 7 zgłoszonych do eliminacji uczestniczek, komisja konkursowa w składzie postanowiła: Henryk Pawłowski- przewodniczący, Hanna Gowarzewska oraz Kinga Helińska – Szpajda postanowiła wyróżnić uczestnictwem w eliminacjach rejonowych w Lesznie Beatę Grodziską. Dyplom i nagrodę uczennicy wręczył Pan dyrektor Piotr Mosiek.

 

 2012 r.

 "Modelowanie matematyczne kluczem do przyszłości"

    W dniu 13 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie wszystkich nauczycieli zaangażowanych w projekt „Modelowanie matematyczne kluczem do przyszłości” z prof. Wojciechem Krasińskim z Politechniki Wrocławskiej. Celem spotkania było omówienie dalszych działań związanych z realizacją projektu w bieżącym roku szkolnym, jak również wstępne omówienie strategii kontynuacji przedsięwzięcia na poziomie ponad gimnazjalnym.Tuż po spotkaniu nastąpiła prezentacja osiągnięć konstrukcyjnych Bartosza Kopecia -ucznia klasy1B, w zakresie robotyki. Bartosz zaprezentował funkcjonowanie swojego najnowszego robota z wbudowanym czujnikiem elektro-optycznym i ultradźwiękowym oraz scharakteryzował swoje wcześniejsze osiągnięcia w tym obszarze. Jest wielce prawdopodobnie, iż uczeń- dzięki interwencji Profesora W. Krasińskiego – uczestniczył będzie w pracach akademickiego, studenckiego Koła Naukowego z robotyki na Politechnice Wrocławskiej. Warto ponadto wspomnieć, iż Bartosz jest objęty realizacją wspomnianego powyżej projektu, poświęconego upowszechnianiu edukacji matematycznej, w tym- metody matematycznego modelowania.

 

 Turniej Charytatywny w siatkówkę

   12 lutego o godz. 16.30 w środowiskowej hali w Sierakowie rozegrany został turniej w siatkówkę dla Marysi. Grali m.in. Zawodnicy i Działacze Kolejarza Rawicz, Radni Powiatu i Gminy Rawicz, Przedstawiciele sportu żużlowego i Nauczyciele Gimnazjum w Sierakowie. Podczas niedzielnego turnieju odbyła się również licytacja. Do wylicytowania były m.in. plastron Andreasa Jonssona, w którym startował podczas ubiegłorocznego cyklu Grand Prix, koszulka Sebastiana Ułamka i Bjarne Pedersena, gadżety Emila Sayfutdinova, Jarka Hampela, i Kolejarza Rawicz.

Na podobny sukces liczymy w następnym meczu charytatywnym!

 

Wystawa mangi w "Gimnazjalnej Galerii na Piętrze" 

    W dniu 20 marca br. zorganizowana została wystawa prac Agaty Kaczan, która jest uczennicą trzeciej klasy Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie. Na wystawie zaprezentowanych było 15 prac odzwierciedlających sposób rysowania nazywany mangą. Manga jest słowem japońskim wywodzącym się ze sposobu ozdabiania rycin i innych form sztuki użytkowej, a obecnie oznacza komiks, obraz, rysunek, szkic, karykaturę. Była to trzecia z takiego cyklu wystawa tego rodzaju prac w szkolnej Galerii. Wcześniej bowiem, w 2009 roku mogliśmy oglądać w naszej Galerii prace Anity Kotlarskiej i Enrique Orozko. Agata wykonuje (w większości) swoje realizacje, rysując na tablecie, a obrabia w określonym programie graficznym. Jednakże sprawą jest to, czego dzieło dotyczy i o czym opowiada. Uzdolnionym uczniom gimnazjum życzymy jak najlepszych sukcesów w swoich zainteresowaniach!

 

X Rawickie Targi Edukacyjne oraz Targi Pracy

    Dnia 4 kwietnia 2012r. w godzinach 10.00-14.00, w Gimnazjum w Sierakowie odbyły się 10 Targi Edukacyjne. Umożliwiły one szkołom prezentację oferty edukacyjnej, uczniom i potencjalnym studentom natomiast stworzyć warunki do podjęcia trafnych decyzji dotyczących dalszej edukacji.Do udziału w Targach zaproszeni zostali pracodawcy, którzy dysponują ofertami praktyk, stażu, zatrudnienia lub zamierzają przyjąć młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego. Miło nam było gościć także placówki  i instytucje działające  w obszarze rynku pracy. Młodzież miała możliwość zapoznania się z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców oraz potrzebami  i wymaganiami  współczesnego rynku pracy. Mamy nadzieję, że każdy gimnazjalista wybierze właściwą drogę swojej edukacji!

 

Dzień Patrona

    Dnia 16 maja 2012r  odbył się apel z okazji Dnia Patrona szkoły, Adama Olbrachta Przyjmy- Przyjemskiego. Podczas tego spotkania przewodnicząca, Joanna Basa, przybliżyła uczniom życiorys patrona. Pani wicedyrektor wyczytywała wyniki konkursów o poświęconych biografii patrona. Rozdane zostały nagrody. Uczniowie z najwyższymi osiągnięciami edukacyjnymi otrzymali stypendia z pierwszego semestru nauki. Oby tak dalej!

 

 NASZE GIMNAZJUM WSPIERA SENIORÓW

 Dnia 11 października 2012 roku uczniowie klasy II E naszego gimnazjum pod opieką Pani Joanny Szynalskiej wzięli udział w Marszu Aktywności Seniorów i Solidarności Międzypokoleniowej.

  Pod Pomnikiem Żołnierza zebrali się przedstawiciele środowisk rawickich seniorów, władz gminy oraz dzieci i młodzież. Wyposażeni w transparenty promujące aktywny i zdrowy styl życia osób starszych oraz podkreślające rolę osób starszych w naszym życiu przemaszerowaliśmy wzdłuż ulicy Wojska Polskiego oraz wokół Rynku. Biorąc pod uwagę uśmiechy z jakimi spotkaliśmy się ze strony seniorów możemy sądzić, że nasz udział został zauważony, a ludzie starsi poczuli, że zajmują ważne miejsce w rawickiej społeczności.

 Tuż po marszu odbyła się w sali portretowej rawickiego ratusza debata „Faktyczna i realna aktywność seniora XXI wieku oraz jego rola w kształtowaniu solidarności międzypokoleniowej”. Do panelu dyskusyjnego zaproszeni zostali reprezentanci rozmaitych instytucji i stowarzyszeń, w tym Piotr Mosiek – dyrektor Gimnazjum w Sierakowie.

 

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych 2012-2013

 Organizatorem konkursu wiedzy informatycznej jest IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Pierwszy (internetowy) etap rozpocznie się już 5 stycznia 2013 roku. Główną nagrodą jest kilkudniowa wycieczka do Brukseli. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Administracji i Cyfryzacji i Sławomira Nitrasa, Europosła Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji w dalszej części news'a.

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych z całej Polski. Składa się z trzech etapów - w pierwszym z nich uczestnicy będą musieli rozwiązać test kwalifikacyjny. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz test opublikowane będą na stronie internetowej konkursu (www.lo4.szczecin.pl) w dniu rozpoczęcia konkursu. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 320 najlepszych uczniów - po 20 z każdego województwa.

  Do ścisłego finału, który odbędzie się w kwietniu 2013 r. i będzie trwał trzy dni, zakwalifikuje się 32 uczniów z całej Polski (po dwóch z każdego województwa). W czasie pobytu w Szczecinie, finaliści rozwiążą test i zaprezentują swoje umiejętności pracy z komputerem. Spotkają się także z pracownikami naukowymi Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, wysłuchają wykładów i zwiedzą wydział. W czasie, gdy finaliści będą zwiedzali Szczecin, ich nauczyciele wezmą udział w warsztatach informatycznych.

  O poprzednich edycjach konkursu można przeczytać w archiwum na stronie IV LO http://www.lo4.szczecin.pl/konkursy.html Na stronie znajduje się również aktualny regulamin konkursu, zakres materiału i literatura, z której można korzystać przygotowując się do konkursu.

 Współorganizatorami konkursu są: Urząd Miejski w Szczecinie, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Towarzystwo Miłośników Czwórki „Szczypawka".

 

 DEBATA NA TEMAT KODEKSU 2.0

   W naszym gimnazjum tegoroczna debata szkolna odbyła się w czwartek 6 grudnia 2012r. Wzięli w niej udział przedstawiciele klas I, II i III (łącznie około 80 osób) oraz nauczyciele zaangażowani w projekt. Celem debaty była dyskusja nad Kodeksem 2.0 opracowanym i przyjętym przez całą społeczność szkolną w poprzednim roku. Chcieliśmy usłyszeć przede wszystkim głosy uczniów klas pierwszych na temat funkcjonowania i respektowania przez nauczycieli i uczniów szkolnego kodeksu.

 Debata rozpoczęła się na trzeciej godzinie lekcyjnej. Otwarł ją pan Dyrektor Piotr Mosiek mówiąc krótko na temat roli technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadziła ją pani Agnieszka Sęk – szkolny koordynator - która na początku przypomniała obecnym uczniom co jest tematem i celem debaty oraz dbała, aby dyskusja przebiegała sprawnie i by opinia każdej osoby była brana pod uwagę. W dyskusji głos zabierali zgromadzeni uczniowie i nauczyciele. Poruszali problemy komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zwrócili uwagę na konieczność i zasadność takiej komunikacji poprzez platformę edukacyjną Fronter oraz szkolną stronę internetową. Dyskutowali wokół bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie zwracali uwagę na wykorzystanie informacji z sieci w procesie uczenia się z uwzględnieniem praw autorskich. Szeroka dyskusja wywiązała się na temat szkolnej sieci wi – fi dostępnej dla uczniów. Młodzież podkreśliła jak ważne jest to, że od ubiegłego roku szkolnego mogą z niej korzystać. Zwrócili jednakże uwagę, że połączenie często jest niemożliwe ze względu na słaby sygnał. Uczniowie chcieliby również, aby nauczyciele częściej korzystali podczas lekcji z dostępnych tablic interaktywnych czy projektorów multimedialnych. Zapytani o częstotliwość odpowiadali, że raz w tygodniu, nawet niekoniecznie na całej lekcji, ale jako jej uzupełnienie pokazem, prezentacją, filmikiem itp.

 Dyskusja była bardzo ożywiona. Młodzież chętnie wymieniała się poglądami podając przykłady z własnego doświadczenia np.: kontaktów z nauczycielem przez platformę edukacyjną Fronter czy przesyłanie notatki z lekcji koleżankom czy kolegom nieobecnym, za pomocą klasowej skrzynki e-mail, wypowiedzi na temat ciekawych lekcji z użyciem projektora. Uczniowie dyskutowali między sobą, ale również prosili pana dyrektora i nauczycieli uczestniczących w projekcie o zwrócenie uwagi na ich postulaty.

 Wszystkie punkty kodeksu uczniowie uważają za niezbędne w stosowaniu TIK w naszej szkole. Niektórym jednak, według gimnazjalistów, należy się przyjrzeć dokładniej, by ich spełnianie mogło odbywać się bez przeszkód.

 

2013 r.

 VII PRZEGLĄD CHÓRÓW SZKOLNYCH

    5 stycznia w Gimnazjum w Sierakowie odbył się VII Przegląd Chórów Szkolnych "Śpiewamy Kolędy i Pastorałki". Nasza szkoła była współorganizatorem tego wydarzenia.

 

 GIMNAZJALIŚCI W BERLINIE

 

 wczesnych godzinach porannych w dniu 7 grudnia 2012 roku grupa uczniów Gimnazjum w Sierakowie i Gimnazjum nr 1 w Rawiczu wybrała się wraz ze swoimi nauczycielami: panią M. Piętą, panią M. Bilik i panią A. Balcerek, na wycieczkę szkolną do Berlina. Choć świat pokryła warstwa śnieżnego puchu a temperatura spadła, atmosfera w autokarze firmy „Travel” była ciepła i pełna oczekiwań.

  Uczniowie bowiem mieli odkryć Berlin jako miasto pełne kontrastów. W minionym roku szkolnym realizowali projekt edukacyjny pod tytułem: „Berlin wczoraj i dziś”. Właśnie to hasło stało się myślą przewodnią wyjazdu.

  Aby dobrze się rozgrzać przed zimowym zwiedzaniem miasta gimnazjaliści wybrali się na modną i znaną wyspę Tropical Island, a stamtąd prosto pod historyczną Bramę Brandenburską – wizytówkę miasta i murowane bryły „Pomnik Holokaustu”.

  Ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiła wizyta w nowocześnie odrestaurowanym Reichstagu, a szczególnie spacer wokół szklanej kopuły. Nierozerwalnie z Berlinem kojarzy się oczywiście Mur Berliński, który był kolejnym etapem zwiedzania.

  Na koniec dnia, trzymając się motta wycieczki, uczniowie wybrali się do tętniącego życiem centrum miasta, aby razem z Berlińczykami wczuć się w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

 Pełni wrażeń i zadowolenia gimnazjaliści w drodze powrotnej z zapałem wzięli udział w „Quizie wiedzy o Berlinie” zorganizowanym przez towarzyszące grupie nauczycielki. Poprawność odpowiedzi została nagrodzona świątecznymi pierniczkami.

 

IX Szkolny Turniej Warcabowy

    W dniu 10 stycznia br w Gimnazjum w Sierakowie po raz dziewiąty już odbył się Szkolny Turniej Warcabowy. Wydarzenie to od lat cieszy się dużym powodzeniem i zainteresowaniem ze strony uczniów. W tym roku do konkursu zgłosiło się 68 gimnazjalistów, w tym jedna dziewczyna. Po długich godzinach wytężonej pracy, wyłoniono zwycięzców. I tak, III miejsce w turnieju zajął Konrad Mosiek z klasy III G, II miejsce – Jakub Chudy z tej samej klasy oraz I miejsce – Konrad Turek z klasy III F. W tym roku zdecydowanymi tryumfatorami byli trzecioklasiści, którym serdecznie gratulujemy.

 Nad przebiegiem turnieju czuwały wychowawczynie świetlicy Barbara Strugała oraz Weronika Stankiewicz. Wyróżnieni uczniowie odebrali dyplomy z rąk dyrektora sierakowskiego gimnazjum - Piotra Mośka.

 

 GIMNAZJUM W SIERAKOWIE NA RZECZ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

   W dniu 10 stycznia 2013 roku zorganizowany został przez samorząd uczniowski Gimnazjum w Sierakowie mecz charytatywny w piłkę nożną: Nauczyciele vs. Uczniowie, z którego całościowy dochód przekazany zostanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkanie odbyło się przy wypełnionych trybunach i prowadzone było przez uczniów naszej szkoły, kończąc się zwycięstwem nauczycieli 6-4. W przerwie zorganizowane zostały natomiast konkurencje sportowe związane z trafianiem piłką do bramki z połowy boiska, rzuty karne, podbijanie piłki.

 Społeczność szkolna sierakowskiej placówki włączyła się również w inne działania na rzecz WOŚP. Zorganizowany został w grudniu wieczorek filmowy dla uczniów, jak również w trakcie VII Wielkopolskiego Przeglądu Chórów Szkolnych w dniu 6 stycznia br. uczniowie wraz z opiekunkami samorządu przygotowali bufet dla uczestników wydarzenia, sprzedając upieczone ciasta dzieciom oraz ich rodzicom. Wszystkie podejmowane działania były efektem aktywności gimnazjalnej młodzieży i stanowią istotny element wychowawczego oddziaływania szkoły w zakresie kształtowania wrażliwości na ludzką krzywdę oraz rozwijania kompetencji społecznego reagowania w środowisku lokalnym.

 

                                      WYSTAWA ANITY KOTLARSKIEJ

W dniu 21 października w sierakowskiej ,, Galerii na Piętrze '' można było obejrzeć wystawę zdjęć Anity Kotlarskiej , absolwentki Gimnazjum w Sierakowie , a obecnie studentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu . Zaprezentowane fotografie były dość nietypowe , przedstawiały bowiem zdjęcia rentgenowskie . Anita w oryginalny i ciekawy sposób ukazała świat medycyny . W wyborze fotografii pomógł autorce nauczyciel plastyki , pan Witold Adamczyk , któremu jest wdzięczna za pomoc . Obecnie Anita studiuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu sztukę mediów z naciskiem na fotografie , animacje i intermedia . Wspomina , że rysunkiem interesowała się od zawsze , Gdy rozpoczęła studia , zrozumiała , że fotografia jest jej pasją i w tym kierunku chce się rozwijać . Młodej autorce tej niezwykłej wystawy życzymy sukcesów i wielu równie oryginalnych pomysłów w dziedzinie fotografii.

 

                     SPOTKANIE Z ARTUREM AMENDĄ O UZALEŻNIENIACH

Dnia 14 listopada 2013 roku w Gimnazjum w Sierakowie miało miejsce spotkanie uczniów klas II i III z Arturem Amendą , certyfikowanym instruktorem Terapii Uzależnień , dyplomowanym lektorem w dziedzinie alkoholizmu i narkomani , prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,, Arka Noego '' . Spotkanie odbyło się w ramach warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień . Pan Artur Amenda prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów z całej Polski . Celem zajęć jest zachęcenie uczniów do odmawiania dilerom i kolegą promującym narkotyki , czy alkohol : poznanie brutalnej prawdy o uzależnieniach . Stowarzyszenie ,, Arka Noego '' jest instytucja , która na celu ma ratowanie człowieka , działają w niej ludzie reprezentujący prawie wszystkie grupy społeczne : księża , siostry zakonne , lekarze , pielęgniarki , nauczyciele , prawnicy , psychologowie , policjanci , a także rodzice . Artur Amenda twierdzi , że do młodych należy mówić konsekwentnie i konieczne są przykłady z życia , najlepiej udokumentowanie na filmie . Czasem są to wstrząsające i dramatyczne przykłady które najszybciej zapadają w pamięci i trafiają do wnętrza człowieka . Spotkanie to wywarło na uczniach duże wrażenie . Mamy nadzieje , że pan Artur Amenda niebawem poprowadzi kolejne warsztaty w naszej szkole dotyczące tego ważnego problemu . 

 

                           ROLA WOLONTARIATU W ŻYCIU CZŁOWIEKA

W dniu 14 listopada 2013r. w stołówce szkolnej Gimnazjum w Sierakowie odbyło się warsztatowe spotkanie wolontariuszek szkolnego młodzieżowego ochotniczego pogotowia rówieśniczego (MOPR), którego organizatorem była uczennica z klasy III A Olga Juskowiak . Głównym celem spotkania było propagowanie idei aktywności obywatelskiej poprzez działania wolontariatu oraz poszerzenie kręgu zainteresowania się tą formą pracy na rzecz ludzi potrzebujących wśród społeczności szkolnej . Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się od zabawy tematycznej , dzięki której dziewczyny , które wcześniej znały się tylko z widzenia mogły dowiedzieć się czegoś więcej o sobie . Następnie Olga wyjaśniła , na czym polega praca wolontariusza , a w dalszej kolejności opracowano cechy dobrego oraz złego wolontariusza . Uczestniczki opracowały kodeks swojej pracy , a na sam koniec porozmawiały na temat tworzenia wolontariatu . To spotkanie dla wolontariuszek było niewątpliwie cenne , ponieważ mogły dowiedzieć się rzeczy , które pomogą im w dalszej pracy , wymienić się doświadczeniami , jak i również wzbogacić własne kompetencje społeczne oraz interpersjonalne .

 

PIŁKARZ POLSKIEJ EKSTRAKLASY NA FINALE X  HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W GIMNAZJUM W SIERAKOWIE


Po raz dziesiaty już w historii Gimnazjum im. Adama Olbrahta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie organizowany był Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora . Impreza ta w swoim założeniu ma przede wszystkim upowszechniać sport wśród młodzieży gimnazjalnej  z jego naistotniejszymi wartościami wychowawczymi , jak również integrować społeczność szkolna i otaczajace ja środowisko lokalne . Turniej rozegrany został systemem pucharowym . Do zawodów zgłosiło się 126 uczniów gimnazjum , którzy reprezentowali 14 drużyn . W trakcie turnieju rozegrano 21 meczy i strzelono 110 bramek . Impreza ta , cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów obecnych i byłych , działaczy sportowych oraz miłośników futbolu . Finał rozegrany został 3 stycznia br. przy kompletnie wypełnionej hali sportowej w obecności zaproszonych gości m.in. : Pana Dariusza Marchewki - zastępcy dyrektora ds. Marketingu i Handlu firmy RAWAG , Pana Macieja Szymkowiaka - zastępcy dyrektora OSiR w Rawiczu oraz współorganizatora turnieju w roku 2005 , Pana Marka Grześkowiaka - Przewodniczacego Rady Rodziców szkoły , Pana Marka Polowczyka - Prezesa klubu piłkarskiego  ,, Rawia '' Rawicz , Pana Dariusza Ćieślaka - Prezesa klubu Żużlowego ,, Kolejarz '' Rawicz , Pana Krzysztofa Kiełkiewicza - właściciela firmy PRAMCO oraz współorganizatora turnieju w latach 2003-2004 i 2006 , przedstawicieli mediów oraz sponsorów turnieju Jubileuszowa dziesiata edycja wydarzenia uświetniona została ponadto obecnościa szczególnego gościa - absolwenta Gimnazjum w Sierakowie w latach 2000-2003 , obecnie zaś piłkarza RUCHU Chorzów - Jakuba Smektały . W wygłoszonym przemówieniu w trakcie otwarcia finałowego meczu piłkarz polskiej Ekstraklasy podkreślił swoje zwiazki ze szkoła , poczatki kariery piłkarskiej oraz przekazał na ręce dyrektora szkoły - Pana Piotra Mośka klubowa koszulkę . Zwycięzca X Turnieju została drużyna HAZY TEAM , która zwyciężyła w ciekawym i emocjonujacym meczu finałowym drużynę FC SZERSZENIE - 2 : 1 . Trzecie miejsce zajęła drużyna MAGIC BOYS wygrywajac w '' małym finale '' z KRÓLEWSKIMI  - 5 : 2 . W układ zwycięskiej drużyny weszli : Michał Adamiak , Norman , Cichowlas , Marcin Hadzlik , Mateusz Jamroży , Karol Niedźwiedź , Błażej Sokołowski , Kamil Taront , Krystian Walkowiak oraz Wojciech Zmysłowski . Zwycięska drużyna otrzymała : medale , dyplom , upominki oraz Puchar Dyrektora Gimnazjum w Sierakowie , zaś wicemistrzowie turnieju otrzymali : dyplomy i upominki . Nagrodzony został również Najlepszy Strzelec Turnieju ( Kacper Jabłoński ) zdobywca 9 bramek - otrzymał statuetkę i nagrodę w postaci piłki nożnej i ochraniaczy oraz dyplom z rak zdobywcy tego trofeum w roku 2003 - Adriana Nawrota ;  Najlepszy bramkarz Turnieju ( Kamil Taront )  , który otrzyma statuetkę i profesjonalne rękawice bramkarskie oraz dyplom z rak zdobywcy tego trofeum w 2008 roku - Karola Danka ; najlepszy Zawodnik Finału ( Marcin Hadzlik ) , który otrzymał puchar oraz nagrodę ksiażkowa jak również dyplom z rak zdobywcy tego trofeum w roku 2010 - Dawida Adamiaka . Wartym zaznaczenia była równiez kontynuacja przygotowanego przez Samorzad Uczniowski : konkurs na najlepiej kibicujaca klasę . W rywalizacji tej zwyciężyła klasa IIIA , która uhonorowana została drobnymi upominkami ufadowanymi przez gimnazjalny samorzad uczniowski . W przerwie meczu roztrzygnięty został konkurs Lech Poznań - duma Wielkopolski , zorganizowany przez Pana Rafała Dziewieckiego - nauczyciela historii sierakowskiej placówki . Jego zwycięzca została Julia Starczewska z klasy IIIE , drugie miejsce zajal Jakub Kokociński , również z klasy IIIE , trzecie zaś Jan Polowczyk z klasy IB . Laureaci nagrodzeni zostali firmowymi gadżetami poznańskiego klubu . Jubileuszowa edycja turnieju miała także retrospektywny charakter , podkreślajac silne dotychczasowe zwiazki szkoły ze środowiskiem sportowym miasta i regionu ; odwoływała się do swojej dotychczasowej historii , co podkreslone zostało , specjalnie na te okazje przygotowana , wystawa fotograficzna z wcześniejszej edycji turnieju , jak również wystawa indywidualna poświęcona Jakubie Smektale .

 

 II Halowy Turniej Piki Nożnej Dziewczat O Puchar Przewodniczacego Rady Rodziców Gimnazjum w Sierakowie 


W dniu 4 marca br. w Gimnazjum w Sierakowie odbyła się druga edycja turnieju piłki nożnej dziewczat , którego inicjatorkami były w zeszłym roku szkolnym uczennice drugich klas . Turniej spotkał się z przychylnościa całego środowiska szkolnego , a w szczególności Rady Rodziców , która ufundowała zwycięski puchar . Cztery zgłoszone do rywalizacji drużyny o oryginalnych nazwach : Magic Girls , Baobaby , Miód Maliny oraz Smerfetki , rozgrywały mecze systemem każdy z każdym . Padło łacznie 10 bramek , najwięcej w jednym meczu 3 pomiędzy Magic Girls a Baobabami , który zakończył się wynikiem 3-0 . O zwycięstwie w turnieju decydował ostatni rozgrywany mecz pomiędzy Magic Girls a Smerfetkami . Pojedynek zakończył się wynikiem 1-0 i po raz drugi w historii dziewczęcych rozgrywek piłki nożnej naszego Gimnazjum - ekipo . Magic Girls mogła w geście triumfu i ku ogromnej radości wznieść w górę okazały puchar . W skład zwycięskiej drużyny wchodziły : Paula Adamek , Julia Kuźnia , Klaudia Matuszczak , Kinga Olszak , Anna Piatek , Klaudia Rojola , Anna Staśkiewicz , Maja Szefer , Dagmara Świadek i Dagmara Świtała . Rozgrywki sędziowali uczniowie klas trzecich : Patryk Wawrzyniak oraz Jakub Machowiak pod czujnym okiem profesjonalnego sędziego , a jednocześnie nauczyciela szkoły : Piotra Łukasiewicza . Tuż po spotkaniu puchar wraz z dyplomami uroczyście wręczyli : dyrektor szkoły Piotr Mosiek , Grażyna Kośmider - zastępca Przewodniczacego Rady Rodziców oraz Piotr Łukasiewicz - nauczyciel wychowania fizycznego oraz organizator rozgrywek . powodzenie przedsięwzięcia zaowocowało wpisaniem turnieju do stałego harmonogramu wydarzeń szkolnych , propagujac tym samych wśród młodzieży gimnazjalnej różnorodne dyscypliny sportowe oraz prozdrowotny sposób spędzania czasu wolnego . 

 

Drzwi Otwarte w sierakowskim Gimnazjum 

W dniu 14 marca 2014 roku zorganizowane zostały w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy Przyjemskiego w Sierakowie DRZWI OTWARTE pod znamiennym tytułem ,, Spotkania z pasja i talentem '' . Celem przedsięwzięcia było zobrazowanie uczniom klas szóstych szkół podstawowych z Gminy Rawicz całego spektrum możliwości , w jakich przyszli uczniowie szkoły będa mogli rozwijać swoje zainteresowania naukowe , sportowe , czy też artystyczne . Spotkanie otworzył p. Piotr Mosiek dyrektor szkoły wraz z Marta Janora - Przewodniczaca Samorzadu uczniowskiego . Szóstoklasista oraz ich opiekun przedstawiona została prezentacja multimedialna poświęcona szkole , jak również krótko inscenizacja koła teatralnego ,, WSTECZ " w dalszej kolejności uczniowie uczestniczyli w warsztatach i pokazach : koła plastycznego , koła muzycznego , rozgrywkach matematycznych i sportowych oraz bibliotecznych . Ponadto , przyszli uczniowie gimnazjum uczestniczyli w lekcjach pokazowych z języka obcego ( angielskiego i niemieckiego ) , biologii i fizyki . Całe przedsięwzięcie przygotowane zostało przez zespół nauczycieli ds. organizacji Drzwi Otwartych , któremu przewodniczy p. Anna Szybaj - nauczycielka języka angielskiego , przy ogromnej pomocy Samorzadu Uczniowskiego , którego opiekunami sa Panie Hanna Janura oraz Anna Szybaj . Szóstoklasiści z zainteresowaniem obserwowali warunki pracy w gimnazjum , chętnie uczestniczyli w warsztatach i pokazowych lekcjach , poznawali różnorodne obszary funkcjonowania szkoły , przygotowujac sie tym samym do podjęcia nauki w gimnazjum poziomie po ukończeniu szkoły podstawowej .

 

Solidarni dla Jarka

Młodzież z gimnazjum w Sierakowie wyjechała 14 marca 2014 roku na mecz ostatniej kolejki ligowej do Poznania pomiędzy Lechem a Podbeskidziem Bielsko-Biała . Uczniowie wraz z opiekunami zobaczyli ciekawe widowisko piłkarskie . Na mecze Lecha uczniowie jeżdżą od kilku lat , ponieważ w naszej szkole jest duża liczba kibiców Lecha Poznań . Wyjazd na mecz był jednym z elementów programu Solidarnej Szkoły . Celem projektu jest uzbieranie pieniędzy na tablet na bardzo mocno chorego ucznia naszej szkoły , jakim jest Jarek , który oczekuje na przeszczep nerki . Jest on cały czas leczony . Szkolny Klub Europejski ,, Epsylon '' chce , aby Jarek mógł mile spędzać czas , korzystając z tego urządzenia . Plan zawiera szereg imprez , które pozwolą zebrać zbierane pieniądze . Oto harmonogram pozostałych działań :

- Rozmieszczenie puszek dla Jarka w zaprzyjaźnionych placówkach handlowych

- Sprzedaż pączków i sałatek przygotowanych przez uczniów i ich rodziców oraz dzięki pomocy Pani Wiesławy Łukowiak
nauczycielki religii

- Turniej zajączkowy w siatkówkę dla dorosłych oraz młodzieży w dniach 4 i 5 kwietnia 2014 roku

- Spotkania z przedstawicielami Państwowej Staży Pożarnej i Leśnictwa w Rawiczu

Mamy nadzieje , że uda się zebrać założoną kwotę , dzięki czemu będzie można kupić tablet dla Jarka.