Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

Szkoła z klasą 2.0

 Spotkanie otwierające

   W dniu 08 listopada 2012 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie otwierające, dotyczące kontynuacji działań Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Na spotkaniu obecni byli nauczyciele zaangażowani w projekt od zeszłego roku szkolnego, nauczyciele, którzy zdeklarowali chęć udziału w kolejnej edycji, dyrektor szkoły – Piotr Mosiek oraz Agnieszka Sęk – koordynator programu.

   Najistotniejsze cele spotkania koncentrowały się wokół:

-       omówienia zasobów, jakimi dysponuje szkoła,

-       wyłonienia kluczowych problemów, z którymi musimy się zmierzyć,

-       wypracowania planu działania szkoły.

   Nasza szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi, w których znajduje się łącznie 30 komputerów. Do dyspozycji uczniów mamy 7 komputerów w świetlicy szkolnej oraz 5 komputerów w bibliotece. Ponadto dla nauczycieli 2 komputery dostępne są w pokoju nauczycielskim oraz 7 laptopów. Nasze gimnazjum posiada również cztery tablice interaktywne, rzutnik, 8 zestawów DVD, aparat cyfrowy, dyktafon i kompletnie wyposażony radiowęzeł szkolny. Dostępna jest sieć bezprzewodowa wi-fi (5 routerów), zaś stałe łącze ma szybkość ok. 7 Mb/s i dostępne jest również w stołówce szkolnej, gdzie odbywają się spotkania rady pedagogicznej, szkolenia itp. Szkoła kładzie silny nacisk na to, aby znakomita większość nauczycieli potrafiła i chciała korzystać z TIK w nauczaniu. Pomocni w tym mają być pedagodzy: p. Elżbieta Kruś, p. Magdalena Giera – Golembka, p. Sylwia Kwaśna – Żyto, p. Agnieszka Sęk, p. Piotr Mosiek, p. Mariusz Kwiatkowski, p. Urszula Normann, p. Violetta Stawecka – Lisiecka, p. Maria Rajewska oraz uczniowie z różnych klas i roczników, którzy znają programy i potrafią obsługiwać sprzęt: Karolina Pięta, Piotr Straburzyński, Joanna Basa, Szymon Koshel.

   W tym roku szkolnym zamierzamy:

-       zorganizować wsparcie i szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli dotyczące wykorzystania nowych technologii na lekcjach (odpowiedzialni – p. Elżbieta Kruś, p. Magdalena Giera – Golembka, p. Sylwia Kwaśna – Żyto, p. Agnieszka Sęk, p. Piotr Mosiek, p. Mariusz Kwiatkowski, p. Urszula Normann, p. Violetta Stawecka – Lisiecka, p. Maria Rajewska; termin: na bieżąco, według zapotrzebowania nauczycieli – cały rok szkolny),

-       zorganizować warsztaty szkoleniowe i włączyć większą ilość nauczycieli i uczniów do pracy na platformie edukacyjnej Fronter (odpowiedzialni – p. Agnieszka Sęk, p. Magdalena Giera – Golembka; nauczyciele prowadzący sale na platformie, termin: II półrocze),

-       zoptymalizować wykorzystanie przez nauczycieli tablic interaktywnych, które są dostępne w salach informatycznych, biologicznej i języka polskiego – opracowanie i wdrożenie grafiku korzystania z tablic przez nauczycieli (odpowiedzialni – p. Agnieszka Sęk, p. Piotr Mosiek),

-       przeprowadzić szkolenia dla wszystkich uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu  (termin: koniec I półrocza; odpowiedzialni – p. Agnieszka Sęk, p. Mariusz Kwiatkowski, uczniowie klasy III G),

-       popularyzować działania Szkolnych Kół Naukowych, jako przykładu wykorzystania platform edukacyjnych i TIK do ich realizacji (termin – cały rok szkolny; odpowiedzialni: p. Sylwia Kwaśna –Żyto, p. Elżbieta Kruś, p. Magdalena Giera – Golembka, p. Agnieszka Sęk oraz uczniowie, którzy są uczestnikami Akademii Uczniowskiej),

-       zakup 3 rzutników (termin – listopad 2012 r.; odpowiedzialny: p. Piotr Mosiek).

   Na spotkaniu zastanawialiśmy się, co zamierzamy osiągnąć poprzez kontynuację udziału naszego gimnazjum w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy, aby uczniowie świadomie i rozsądnie umieli korzystać z Internetu, aby nauczyciele częściej i chętniej korzystali z TIK podczas lekcji z uwagi na uatrakcyjnienie w ten sposób procesu dydaktycznego. Chcemy włączyć do dyskusji nad TIK uczniów klas pierwszych, by mieli możliwość wypowiedzenia się i zapisania swoich spostrzeżeń w Kodeksie 2.0. Chcemy ponadto usprawnić pracę szkoły poprzez wykorzystanie dostępnego sprzętu, jak również pozyskać środki na zakup i rozszerzenie dotychczasowej infrastruktury multimedialnej.

Debata szkolna

   Debata szkolna odbyła się w czwartek 6 grudnia 2012 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele klas I, II i III (łącznie około 80 osób) oraz nauczyciele zaangażowani w projekt. Celem debaty była dyskusja nad Kodeksem 2.0 opracowanym i przyjętym przez całą społeczność szkolną w poprzednim roku. Chcieliśmy usłyszeć przede wszystkim głosy uczniów klas pierwszych na temat funkcjonowania i respektowania przez nauczycieli i uczniów szkolnego kodeksu. Debata rozpoczęła się na trzeciej godzinie lekcyjnej. Otwarł ją pan Dyrektor Piotr Mosiek mówiąc krótko na temat roli technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadziła ją pani Agnieszka Sęk – szkolny koordynator - która na początku przypomniała obecnym uczniom co jest tematem i celem debaty oraz dbała, aby dyskusja przebiegała sprawnie i by opinia każdej osoby była brana pod uwagę. W dyskusji głos zabierali zgromadzeni uczniowie i nauczyciele. Poruszali problemy komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zwrócili uwagę na konieczność i zasadność takiej komunikacji poprzez platformę edukacyjną Fronter oraz szkolną stronę internetową. Dyskutowali wokół bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie zwracali uwagę na wykorzystanie informacji z sieci w procesie uczenia się z uwzględnieniem praw autorskich. Szeroka dyskusja wywiązała się na temat szkolnej sieci wi – fi dostępnej dla uczniów. Młodzież podkreśliła jak ważne jest to, że od ubiegłego roku szkolnego mogą  z niej korzystać. Zwrócili jednakże uwagę, że połączenie często jest niemożliwe ze względu na słaby sygnał. Uczniowie chcieliby również, aby nauczyciele częściej korzystali podczas lekcji z dostępnych tablic interaktywnych czy projektorów multimedialnych. Zapytani o częstotliwość odpowiadali, że raz w tygodniu, nawet niekoniecznie na całej lekcji, ale jako jej uzupełnienie pokazem, prezentacją, filmikiem itp.

  Dyskusja była bardzo ożywiona. Młodzież chętnie wymieniała się poglądami podając przykłady z własnego doświadczenia np.: kontaktów z nauczycielem przez platformę edukacyjną Fronter czy przesyłanie notatki z lekcji koleżankom czy kolegom nieobecnym, za pomocą klasowej skrzynki e-mail, wypowiedzi na temat ciekawych lekcji z użyciem projektora. Uczniowie dyskutowali między sobą, ale również prosili pana dyrektora i nauczycieli uczestniczących w projekcie o zwrócenie uwagi na ich postulaty.

  Wszystkie punkty kodeksu uczniowie uważają za niezbędne w stosowaniu TIK w naszej szkole. Niektórym jednak, według gimnazjalistów, należy się przyjrzeć dokładniej, by ich spełnianie mogło odbywać się bez przeszkód.

Patronat Politechniki Wrocławskiej

                                                   MODELOWANIE MATEMATYCZNE                                  

ORAZ WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ

 


   Od 2009 roku nasza szkoła realizuje, unikatowy w skali kraju i jeden z nielicznych w Europie, projekt: „Modelowanie matematyczne kluczem do przyszłości”. Celem przedsięwzięcia jest:

-        upowszechnianie nauk ścisłych wśród młodzieży gimnazjalnej,

-        rozwijanie matematycznych zainteresowań uczniów,

-        podnoszenie jakości pracy szkoły,

-         rozwijanie społecznych umiejętności pracy w grupie.

   Nauczyciele oraz uczniowie trzech klas objętych eksperymentem uczestniczą w wykładach i warsztatach naukowych, pracują metodą modelowania matematycznego na zajęciach pozalekcyjnych, realizują matematyczne projekty edukacyjne.

  Od 15 grudnia 2009 roku Gimnazjum w Sierakowie objęte zostało Patronatem Naukowym Politechniki Wrocławskiej w zakresie upowszechniania edukacji matematycznej. Nad realizacją projektu opiekę sprawuje
prof. dr. hab. Wojciech Okrasiński z wrocławskiej uczelni.

    W dniu 30 maja 2014r. miało miejsce w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego
w Sierakowie niezwykle istotne wydarzenie naukowe. Interesujący wykład pod nazwą „O matematyce
w otaczającym świecie
” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Okrasiński z Politechniki Wrocławskiej.

 

 

Szkoła odkrywców talentów

 

Gimnazjum w Sierakowie uhonorowane zostało ministerialnym tytułem: Szkoły Odkrywców Talentów; uroczyste odsłonięcie okolicznościowej tablicy nastąpiło 11 maja 2011 roku w trakcie obchodów Dnia Patrona. Istotę idei tak tłumaczyła Katarzyna Hall – Minister Edukacji: „Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Chcemy, by polska szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bardziej przyjazna i skuteczna. Skuteczna, to znaczy zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każde dziecko na miarę jego osobistych zdolności, możliwości, talentów. W roku szkolnym 2010/2011 zachęcamy nauczycieli do jak najbardziej indywidualnego podchodzenia do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Dlatego właśnie ogłaszamy ten rok Rokiem Odkrywania Talentów”.

Szkoła, która zgłosiła swój akces do tytułu Szkoły Odkrywców Talentów musiała opisać trzy rodzaje zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Pierwszy obszar aktywności to funkcjonowanie „Gimnazjalnej Galerii na Piętrze” (którą opiekuje się Witold Adamczyk – nauczyciel plastyki) i prowadzona w niej animacja twórczości plastycznej. Galeria działa od 2002 roku. Pokazano tam już ponad 50 wystaw. Od ośmiu już lat Galeria organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory Szarości”, który ma renomę już w całym kraju. Na ubiegłoroczną edycją pod tytułem „Kobieta w szarości” nadesłano ponad 2000 prac.

Drugi obszar aktywności to Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Prowadzą go: Magdalena Stańko i Kinga Wolna. Obie nauczycielki uczą uczniów biznesu: jak prowadzić swoją firmę, jak napisać biznesplan, jak zbadać rynek, prowadzić księgowość. Obie są zrzeszone w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS działającym pod egidą Narodowego Banku Polskiego. W NBP zresztą dobrze znają Gimnazjum w Sierakowie, bo troje uczennic: Daria Borowiak, Marlena Neumann i Weronika Sobota, zajęły I miejsce w organizowanym przez NBP ogólnopolskim konkursie „A co ty wiesz o euro?”.

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem jest projekt pod nazwą „Modelowanie matematyczne kluczem do przyszłości” oraz cały szereg zadań związanych z upowszechnianiem edukacji matematycznej (np. Szkolny Dzień Matematyki, interdyscyplinarne konkursy wiedzy, utworzenie gabloty matematycznej i in.). Klasy realizujące unikatowy w skali kraju projekt prowadzą: Alicja Maciejak, Monika Ogrodowicz i Agnieszka Sęk (ponadto, grupy modelujące prowadzą dodatkowo kolejni nauczyciele: Magdalena Giera – Golembka, Elżbieta Kruś, Joanna Nowak – Janusz, Magdalena Stańko, Maria Szajerka). Projekt ów ma rozwijać w uczniach matematyczne zainteresowania, stworzyć im warunki do rozwoju własnych naukowych pasji. Gwarantem tego, że warunki do rozwoju zainteresowań matematycznych w Gimnazjum w Sierakowie faktycznie istnieją jest ponadto Naukowy Patronat jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju: Politechniki Wrocławskiej, którą reprezentuje prof. Wojciech Okrasiński, sprawujący merytoryczny nadzór nad realizacją projektu. 

MODELLING AND THE PARTNERSHIP WITH THE WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MODELLING AND THE PARTNERSHIP

WITH THE WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 


   

   Modelling as the key to success is the name of the educational project which  has been carried out by our school since 2009. The project is unique in the scale of the country and it is recognized as one of the few in Europe. This large-scale undertaking aims at:

- making science more and more popular among secondary school pupils 

- developing students’ interest in maths

- improving the quality of teaching

- helping children to master the teamwork skills

Teachers and students of the third grade, participate in lectures and a maths workshop. They follow the method of modelling in their after-school activities and carry out many educational projects.  Since 15th December, our school has been under the patronage of the Wrocław University of Technology and the university professor Wojciech Okrasiński is in charge of the project. The main aim of the undertaking and the partnership is to broaden students’ range of interests in maths.

    

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie

RAPORT ZA OKRES OD 1 września 2015r. DO 31 SIERPNIA 2016r.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

 

 

 

Pełna nazwa szkoły/placówki

 

 

 

 

 

Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport

-------------------------------------------------

Szkoła jest w okresie:

(właściwe podkreślić)

 • przygotowawczym,

 • posiada certyfikat wojewódzki,

 • posiada certyfikat krajowy.

Adres

63-900 Rawicz, ul. Przyjemskiego 35

 

Gmina

Rawicz

Powiat

rawicki

Telefon

655465480

Adres mailowy szkoły

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres mailowy koordynatora

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strona www

www. gimnazjum.rawicz.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Piotr Mosiek

Imię i nazwisko koordynatora

Joanna Szynalska

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

Monika Ogrodowicz, Sylwia Kwaśna – Żyto, Violetta Stawecka – Lisiecka, Hanna Janura, Justyna Gościniak – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Przewodnicząca SU – Oliwia Maciejak

Data podjęcia uchwały

o przystąpieniu do projektu

 

10.10.2007

 

 1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

 1. Narzędzia użyte do diagnozy:

Obserwacja bezpośrednia, analiza dokumentacji wychowawców, rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym

 

 1. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy:

  Alkohol, narkotyki, dopalacze – młodzież sięga po nie co raz częściej. Chcieliśmy zdiagnozować naszą społeczność uczniowską pod tym kątem, poznać poziom ich wiedzy, wyłonić ewentualne zagrożenia i podnieść poziom świadomości młodzieży co do środków psychoaktywnych, wskazując jednocześnie aktywność fizyczną jako alternatywę dla uzależnień.

 2. Wybrany problem priorytetowy

Profilaktyka uzaleznień wśród młodzieży i promowanie aktywności fizycznej – "Nie dla uzależnień, tak dla aktywności fizycznej"

 

 

 1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia – załączyć do raportu.

 

Załącznik nr 1

 

 

 1. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

*na początku roku szkolnego dyrektor szkoły wraz z koordynatorem zaproponowali włączenie tematyki związanej z problemem uzależnień wśród młodzieży do planów wychowawczych

 

*wychowawcy w ciągu roku szkolnego przeprowadzali w swoich klasach zajęcia uwzględniające wspomniane zagadnienia

 

*przeprowadzono ankietę dotyczącą kontaktów młodzieży ze środkami psychoaktywnymi i dokonano analizy jej wyników ( dodatkową ankietę dotyczącą wyłącznie dopalaczy przeprowadziły panie psycholog i pedagog szkolny, a jej wyniki zostały zaprezentowane na warsztatach szkonych)

 

*w holu szkoły eksponowane były gazetki informacyjne przygotowywane przez członków zespołu SzPZ na temat: rodzajów środków psychoaktywnych, ich wpływu na organizm człowieka, mechanizmów uzależnienia, miejsc gdzie mozna szukać pomocy w przypadku problemów z narkotykami i dopalaczami

 

* w czerwcu we wszystkich klasach zostały przeprowadzone przez wychowawców zajęcia warsztatowe „Stop dopalaczom" (w oparciu materiały przygotowane przez psychologa i pedagoga szkolnego, z wykorzystaniem efektów pracy grupy uczniów realizujących projekt dotyczacy dopalaczy)

 

* szkolny koordynator SzPZ uczestniczył w warsztatach profilaktyczno – metodycznych "Narkotyki i dopalacze. Kluczowe zagrożenia – rozpoznawanie zachowań ponarkotykowych i dopalaczowych. Podstawy pomocy przedmedycznej"

 

*uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z panem Arturem Amendą, prezesem stowarzyszenia "Arka Noego", zorganizowanym przez szkolego psychologa i pedagoga

 

* rodzice wzięli udział w spotkaniu, na którym psycholog szkolny przedstawił materiał "Legalne narkotyki" oraz w spotkaniu z przedstawicielem UAM panem dr M. Radołą nt zagrożeń dla dzieci i młodzieży w sieci

 

*szkoła była współorganizatorem debaty społecznej "Dopalacze niszczą życie" , w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, drektorzy szkół, pedagodzy i uczniowie

 

* w ramach promowania aktywności fizycznej SU wprowadził tzw. taneczne piątki ( raz w miesiącu uczniowie tańczą w holu szkoły w czasie dużej przerwy), uczniowie wzięli udział w zorganizowanym we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego pieszym rajdzie Szlakiem Rawickich Cmentarzy oraz licznie uczestniczyli w imprezach sportowych wynikających ze szkolnego harmonogramu

 

 1. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

 1. Sposób monitorowania podjętych działań:

*Obserwacja zaangażowania uczniów w trakcie prowadzonych zajęć

*Monitoring przygotowanych gazetek

*Analiza wykonanych przez uczniów zadań na zajęciach warsztatowych

* dyskusje po szkoleniu, przekazanie informacji

*analiza obecności rodziców na zebraniach

 

 1. Odpowiedzialni za monitorowanie poszczególnych działań

Dyrektor, koordynator, szkolny zespół SzPZ, wychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny

 

 

 1. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

 1. Sposób przeprowadzenia ewaluacji:

Członkowie zespołu poddali analizie wykonywane w ciągu roku zadania , przedyskutowali poziom ich realizacji

 1. Wnioski z ewaluacji:

*większośc zadań wynikających z planu pracy zostało zrealizowanych

*realizowana temtyka powinna być obecna w działaniach wychowawczych w kolejnych latach, zwłaszcza wśród uczniów przychodzących do klas pierwszych

 1. Efekty podjętych działań:

*uczniowie poznali zagrożenia wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych, wiedzą jak działają na organizm i gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z tymi substancjami

*nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje w kwestii wiedzy o nowych narkotykach i dopalaczach, rozpoznawaniu zachowań ponarkotykowych, podstaw pomocy przedmedycznej i wskazówek metodycznych dla profilaktyki

*rodzice otrzymali niezbędne informacje dotyczące niebezpieczeństw związanych ze środkami psychoaktywnymi oraz Internetem

 

 

 

 

     Podpis dyrektora:                                                                        Podpis koordynatora szkolnego:

 

         Piotr Mosiek                                                                                    Joanna Szynalska

 

 

 

Sierakowo, 30.08.2016