Uwaga!
Przeglądasz stronę archiwalną gimnazjum. Nie będzie ona aktualizowana. Aby zobaczyć najnowsze informacje, wejdź na stronę Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

Szkoła z klasą 2.0

 Spotkanie otwierające

   W dniu 08 listopada 2012 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie otwierające, dotyczące kontynuacji działań Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Na spotkaniu obecni byli nauczyciele zaangażowani w projekt od zeszłego roku szkolnego, nauczyciele, którzy zdeklarowali chęć udziału w kolejnej edycji, dyrektor szkoły – Piotr Mosiek oraz Agnieszka Sęk – koordynator programu.

   Najistotniejsze cele spotkania koncentrowały się wokół:

-       omówienia zasobów, jakimi dysponuje szkoła,

-       wyłonienia kluczowych problemów, z którymi musimy się zmierzyć,

-       wypracowania planu działania szkoły.

   Nasza szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi, w których znajduje się łącznie 30 komputerów. Do dyspozycji uczniów mamy 7 komputerów w świetlicy szkolnej oraz 5 komputerów w bibliotece. Ponadto dla nauczycieli 2 komputery dostępne są w pokoju nauczycielskim oraz 7 laptopów. Nasze gimnazjum posiada również cztery tablice interaktywne, rzutnik, 8 zestawów DVD, aparat cyfrowy, dyktafon i kompletnie wyposażony radiowęzeł szkolny. Dostępna jest sieć bezprzewodowa wi-fi (5 routerów), zaś stałe łącze ma szybkość ok. 7 Mb/s i dostępne jest również w stołówce szkolnej, gdzie odbywają się spotkania rady pedagogicznej, szkolenia itp. Szkoła kładzie silny nacisk na to, aby znakomita większość nauczycieli potrafiła i chciała korzystać z TIK w nauczaniu. Pomocni w tym mają być pedagodzy: p. Elżbieta Kruś, p. Magdalena Giera – Golembka, p. Sylwia Kwaśna – Żyto, p. Agnieszka Sęk, p. Piotr Mosiek, p. Mariusz Kwiatkowski, p. Urszula Normann, p. Violetta Stawecka – Lisiecka, p. Maria Rajewska oraz uczniowie z różnych klas i roczników, którzy znają programy i potrafią obsługiwać sprzęt: Karolina Pięta, Piotr Straburzyński, Joanna Basa, Szymon Koshel.

   W tym roku szkolnym zamierzamy:

-       zorganizować wsparcie i szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli dotyczące wykorzystania nowych technologii na lekcjach (odpowiedzialni – p. Elżbieta Kruś, p. Magdalena Giera – Golembka, p. Sylwia Kwaśna – Żyto, p. Agnieszka Sęk, p. Piotr Mosiek, p. Mariusz Kwiatkowski, p. Urszula Normann, p. Violetta Stawecka – Lisiecka, p. Maria Rajewska; termin: na bieżąco, według zapotrzebowania nauczycieli – cały rok szkolny),

-       zorganizować warsztaty szkoleniowe i włączyć większą ilość nauczycieli i uczniów do pracy na platformie edukacyjnej Fronter (odpowiedzialni – p. Agnieszka Sęk, p. Magdalena Giera – Golembka; nauczyciele prowadzący sale na platformie, termin: II półrocze),

-       zoptymalizować wykorzystanie przez nauczycieli tablic interaktywnych, które są dostępne w salach informatycznych, biologicznej i języka polskiego – opracowanie i wdrożenie grafiku korzystania z tablic przez nauczycieli (odpowiedzialni – p. Agnieszka Sęk, p. Piotr Mosiek),

-       przeprowadzić szkolenia dla wszystkich uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu  (termin: koniec I półrocza; odpowiedzialni – p. Agnieszka Sęk, p. Mariusz Kwiatkowski, uczniowie klasy III G),

-       popularyzować działania Szkolnych Kół Naukowych, jako przykładu wykorzystania platform edukacyjnych i TIK do ich realizacji (termin – cały rok szkolny; odpowiedzialni: p. Sylwia Kwaśna –Żyto, p. Elżbieta Kruś, p. Magdalena Giera – Golembka, p. Agnieszka Sęk oraz uczniowie, którzy są uczestnikami Akademii Uczniowskiej),

-       zakup 3 rzutników (termin – listopad 2012 r.; odpowiedzialny: p. Piotr Mosiek).

   Na spotkaniu zastanawialiśmy się, co zamierzamy osiągnąć poprzez kontynuację udziału naszego gimnazjum w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy, aby uczniowie świadomie i rozsądnie umieli korzystać z Internetu, aby nauczyciele częściej i chętniej korzystali z TIK podczas lekcji z uwagi na uatrakcyjnienie w ten sposób procesu dydaktycznego. Chcemy włączyć do dyskusji nad TIK uczniów klas pierwszych, by mieli możliwość wypowiedzenia się i zapisania swoich spostrzeżeń w Kodeksie 2.0. Chcemy ponadto usprawnić pracę szkoły poprzez wykorzystanie dostępnego sprzętu, jak również pozyskać środki na zakup i rozszerzenie dotychczasowej infrastruktury multimedialnej.

Debata szkolna

   Debata szkolna odbyła się w czwartek 6 grudnia 2012 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele klas I, II i III (łącznie około 80 osób) oraz nauczyciele zaangażowani w projekt. Celem debaty była dyskusja nad Kodeksem 2.0 opracowanym i przyjętym przez całą społeczność szkolną w poprzednim roku. Chcieliśmy usłyszeć przede wszystkim głosy uczniów klas pierwszych na temat funkcjonowania i respektowania przez nauczycieli i uczniów szkolnego kodeksu. Debata rozpoczęła się na trzeciej godzinie lekcyjnej. Otwarł ją pan Dyrektor Piotr Mosiek mówiąc krótko na temat roli technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadziła ją pani Agnieszka Sęk – szkolny koordynator - która na początku przypomniała obecnym uczniom co jest tematem i celem debaty oraz dbała, aby dyskusja przebiegała sprawnie i by opinia każdej osoby była brana pod uwagę. W dyskusji głos zabierali zgromadzeni uczniowie i nauczyciele. Poruszali problemy komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zwrócili uwagę na konieczność i zasadność takiej komunikacji poprzez platformę edukacyjną Fronter oraz szkolną stronę internetową. Dyskutowali wokół bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie zwracali uwagę na wykorzystanie informacji z sieci w procesie uczenia się z uwzględnieniem praw autorskich. Szeroka dyskusja wywiązała się na temat szkolnej sieci wi – fi dostępnej dla uczniów. Młodzież podkreśliła jak ważne jest to, że od ubiegłego roku szkolnego mogą  z niej korzystać. Zwrócili jednakże uwagę, że połączenie często jest niemożliwe ze względu na słaby sygnał. Uczniowie chcieliby również, aby nauczyciele częściej korzystali podczas lekcji z dostępnych tablic interaktywnych czy projektorów multimedialnych. Zapytani o częstotliwość odpowiadali, że raz w tygodniu, nawet niekoniecznie na całej lekcji, ale jako jej uzupełnienie pokazem, prezentacją, filmikiem itp.

  Dyskusja była bardzo ożywiona. Młodzież chętnie wymieniała się poglądami podając przykłady z własnego doświadczenia np.: kontaktów z nauczycielem przez platformę edukacyjną Fronter czy przesyłanie notatki z lekcji koleżankom czy kolegom nieobecnym, za pomocą klasowej skrzynki e-mail, wypowiedzi na temat ciekawych lekcji z użyciem projektora. Uczniowie dyskutowali między sobą, ale również prosili pana dyrektora i nauczycieli uczestniczących w projekcie o zwrócenie uwagi na ich postulaty.

  Wszystkie punkty kodeksu uczniowie uważają za niezbędne w stosowaniu TIK w naszej szkole. Niektórym jednak, według gimnazjalistów, należy się przyjrzeć dokładniej, by ich spełnianie mogło odbywać się bez przeszkód.